sobota, 4 stycznia 2020

Halina Babik-Dziedzic - Kilka sposobów na rozwiązywanie zadań z treścią w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Halina Babik-Dziedzic
Temat: Kilka sposobów na rozwiązywanie  zadań z treścią w klasach 4-6 szkoły podstawowe
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W ostatnich latach szkolnych nastąpił zdecydowany wzrost zainteresowania rolą zadań z treścią w nauczaniu myślenia matematycznego oraz rozwijania myślenia twórczego u dzieci. Warsztaty będą próbą odpowiedzi na pytanie jak przygotować uczniów na etapie klas 4-6 do przeprowadzania samodzielnych rozumowań a w konsekwencji do samodzielnego rozwiązywania zadań z treścią oraz komunikowania swoich rozwiązań.
Zastanowimy się nad rolą algorytmów w nauczaniu matematyki oraz przeanalizujemy działania nauczycielskie w zakresie zapobiegającym negatywnym skutkom ich stosowania. Rozwiążemy zadania z zaprezentowanej listy metodami dostępnymi uczniom klas 4-6 ( bez algebry) ze szczególnym uwzględnieniem: poszukiwania strategii rozwiązania, schematyzacji realistycznych sytuacji, komunikowania rozwiązania.

Halina Babik-Dziedzic o sobie – nauczyciel matematyki w gimnazjum i w szkole podstawowej. W swojej praktyce szkolnej szczególną wagę przykładałam do indywidualizacji nauczania- uczenia się, tak, aby dostosować ten proces do potrzeb i aspiracji uczniów. W równym stopniu interesowało mnie organizowanie uczenia się uczniów mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności matematycznych jak i tych uzdolnionych matematycznie. Byłam autorem kilku innowacji, w trakcie których wdrażałam swoje programy nauczania. W czasie długoletniej kariery zawodowej opiekowałam się kilkudziesięcioma laureatami i finalistami kuratoryjnych, wojewódzkich konkursów przedmiotowych jak i olimpiad matematycznych o zasięgu ogólnopolskim. Byłam wieloletnim opiekunem praktyk przedmiotowo-metodycznych w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz