czwartek, 21 grudnia 2017

Lidia Zaręba - warsztat: "Reprezentacja wizualna w poznaniu matematycznym"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Lidia Zaręba
Temat: "Reprezentacja wizualna w poznaniu matematycznym"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Istotne miejsce w poznaniu matematycznym zajmuje wizualizacja. Stosowanie wizualizacji w geometrii wydaje się czymś naturalnym, tu – z uwagi na naturę tego działu matematyki – treści są często ujmowane i interpretowane na rysunkach, schematach, często z zastosowaniem programów komputerowych. W ostatnich latach w literaturze z dydaktyki matematyki jest podkreślane znaczenie reprezentacji wizualnych do wyrażania liczbowych i algebraicznych związków.
W takim też kontekście przedstawiam przykłady stosowania wizualizacji w praktyce nauczania. Zwracam uwagę na pewne aspekty z tym związane: stosowanie wizualizacji w różnych matematycznych sytuacjach, korzyści i ograniczenia z niej płynące, a także trudności towarzyszące uczniom i nauczycielom podczas odwoływania się do reprezentacji wizualnych.

Lidia Zaręba o sobie – pracownik naukowo-dydaktycznym w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przez 7 lat pracowała jako nauczyciel matematyki w szkole podstawowej. Obecnie prowadzi zajęcia z kursów: dydaktyka matematyki (na różnych poziomach edukacyjnych), ćwiczenia praktyczne w szkole z zakresu dydaktyki matematyki (dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej), seminaria dyplomowe. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnienia rozwijania aktywności matematycznych uczniów, w szczególności dostrzegania prawidłowości, uogólniania, stosowania symbolu literowego do wyrażania efektu uogólniania, wykorzystania wizualizacji na drodze do uogólnienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz