środa, 13 grudnia 2017

Bożena Rożek - wykład: "Od konkretu do symbolu – kształtowanie początków arytmetyki"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Bożena Rożek
Temat: "Od konkretu do symbolu – kształtowanie początków arytmetyki"
Rodzaj zajęć: wykład

Czego dotyczą zajęcia: Edukacja matematyczna dzieci w okresie wczesnoszkolnym; różne aspekty dziecięcego myślenia geometrycznego. Dydaktyczne zagadnienia kształcenia nauczycieli matematyki na różnych poziomach. Zagadnienia myślenia geometrycznego w szczególności w zakresie struktur wizualnych, badanych metodą eye-trackingową. 
W referacie zaprezentowane zostaną autentyczne działania dydaktyczne związane z kształtowaniem u młodszych uczniów początków arytmetyki zgodnie z konstruktywistycznymi koncepcjami nauczania, gdzie uczący się aktywnie i samodzielnie konstruuje wiedzę sam dla siebie. W referacie zostanie przedstawiony fragmenty badań podłużnych trwających kilka lat, mających na celu zaobserwowanie zachowania, rozwoju oraz zachodzących zmian u badanych osób. Prezentowane badania związane były z rozwojem procesów w zakresie zgłębiania rozumienia pojęcia liczby oraz podstawowych działań arytmetycznych. Przedstawione zostaną sytuacje dydaktyczne organizowane z uczniem na materiale konkretnym, które będą ilustrowane zarejestrowanymi nagraniami video. W dalszej części zostanie pokazane jak etap czynności konkretnych stopniowo przechodzi u ucznia w etap reprezentacji ikonicznych aż do symbolicznych zapisów wykonywanych przez ucznia w zakresie konstruowania się czterech podstawowych działań matematycznych.

Bożena Rożek o sobie – adiunkt w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Główne kierunki prowadzonych badań z zakresu dydaktyki matematyki związane z edukacją matematyczną dzieci w okresie wczesnoszkolnym, a w szczególności wybranymi aspektami dziecięcego myślenia geometrycznego. Zainteresowania naukowe związane są także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, w tym z dyskalkulią.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz