czwartek, 28 grudnia 2017

Ewa Wieczorek, Renata Toboła - warsztat: "Wykorzystanie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej do oceny efektywności kształcenia w szkole"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Ewa Wieczorek, Renata Toboła
Temat: "Wykorzystanie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej do oceny efektywności kształcenia w szkole"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W trakcie zajęć warsztatowych chcemy przedstawić jak można dzięki wskaźnikom EWD (trzyletnie, opublikowane w internecie oraz jednoroczne, wykonane przy pomocy kalkulatora EWD) pogłębić analizę wyników egzaminów zewnętrznych uczniów danej szkoły.
Jak można wykorzystać wskaźniki do ewaluacji wewnętrznej: jako np.: dowód na spełnienie lub nie określonych wymagań, impuls do ewaluacji wewnętrznej, monitorowanie skuteczności podjętych działań, itp.

Ewa Wieczorek o sobie – nauczyciel matematyki, Szamotuły

Renata Toboła o sobie – konsultant ds. matematyki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, wcześniej nauczyciel matematyki w liceum i gimnazjum oraz doradca metodyczny, autorka wielu szkoleń i kursów dla nauczycieli dotyczących wykorzystania wskaźników EWD, analizy wyników egzaminów zewnętrznych, pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz