środa, 6 grudnia 2017

István Lénárt - wykład: "Mosty pomiędzy badaniami naukowymi i edukacją: Jak możemy przełamywać bariery rozdziału i snobizmu pomiędzy nimi?"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: István Lénárt
Temat: "Mosty pomiędzy badaniami naukowymi i edukacją: Jak możemy przełamywać bariery rozdziału i snobizmu pomiędzy nimi?"
Rodzaj zajęć: wykład

Czego dotyczą zajęcia: Zajmuję się badaniami naukowymi w matematyce i edukacją matematyczną od prawie pięćdziesięciu lat. Nigdy nie napotkałem tematu, który byłby wyzwaniem z naukowego punktu widzenia i jednocześnie nie byłby interesujący z edukacyjnego punktu widzenia.
W wystąpieniu spróbuję podsumować tematy badań naukowych, którymi zajmowałem się, próbując jednocześnie wprowadzić je do kształcenia matematycznego na różnych poziomach: niektóre już w szkole podstawowej, niektóre w pracy z nastolatkami i nawet starszymi studentami. Wśród tych tematów są: geometria porównawcza pomiędzy płaszczyzną i sferą; związki geometrii i fizyki; obiecująca droga do podstaw algebry abstrakcyjnej; własności mniej znanego silniowego systemu liczbowego w porównaniu z dobrze znanymi systemami dziesiętnym i dwójkowym.

István Lénárt o sobie –  jest wykładowcą w Eötvös Loránd University w Budapeszcie na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz na Wydziale Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują systemy aksjomatyczne w geometrii oraz szeregi silniowe w teorii liczb. W zakresie edukacji jest on twórcą zestawu pomocy dydaktycznych Lénárt Sphere wspomagającego nauczanie geometrii i geografii. Jest autorem projektu Geometria Porównawcza dla szkół podstawowych i średnich. Wygłaszał wykłady i prowadził zajęcia warsztatowe z tej dziedziny w wielu krajach na całym świecie. István jest głęboko zainteresowany różnorodnymi spojrzeniami na świat, komunikacją międzykulturową i odpowiedzialnością naukowców i nauczycieli za wykorzystanie przez społeczeństwo osiągniętych przez nich wyników. Otrzymał Beke Manó Memorial Award od János Bolyai Mathematical Society za życiowe osiągnięcia i pracę na rzecz edukacji matematycznej. Współpracuje z dr Anną Rybak w zakresie edukacji matematycznej od 2003 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz