wtorek, 8 listopada 2016

Oddział Mazowiecki

Zarząd Główny Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, podjął decyzję o zatwierdzeniu powstania Oddziału Mazowieckiego SNM.
Nowy oddział, będzie działał w rejonie Mazowsza, za wyjątkiem Radomia i okolic, gdzie funkcjonuje Oddział Radomski.

W skład władz nowego oddziału weszli:

Zarząd Oddziału

  • Przewodnicząca Irena Słowik
  • Wiceprzewodnicząca Anna Koronka
  • Sekretarz Małgorzata Zbinkowska
  • Skarbnik Anna Porzucek - Kowalczyk
  • Ewa Bogaczewicz - członek
  • Grażyna Deleżuch - członek

Komisja Rewizyjna
  • Przewodnicząca Anita Łopacińska
  • Ewa Janiec - członek
  • Bożena Makulska - Dąbkowska członek
Jednocześnie Zarząd Główny zdecydował o likwidacji oddziałów: Żoliborskiego, Warszawskiego i Siedleckiego.

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych członkostwem w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki i w nowym oddziale, zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkostwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz