Zostań członkiem SNM

SNM to nauczyciele

Istotą naszego działania, jest wspólna praca dla ciągłej poprawy jakości nauczania matematyki w Polsce.
Spotykamy się, pracujemy razem, dzielimy się swoim doświadczeniem, dyskutujemy, pomagamy sobie.
Jeżeli te cele są bliskie również tobie, dołącz do nas.

Składka członkowska to tylko 80 zł rocznie (70 zł dla osób płacących w pierwszej połowie roku).
Członkiem Stowarzyszenia może zostać również szkoła lub firma (członek wspierający) - szczegóły dostępne w biurze SNM 

Nasza misja

Inicjowanie i popieranie wszelkich form badania i ulepszania metod i narzędzi nauczania matematyki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się edukacją matematyczną, ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowisku nauczycieli, w szczególności tych, którzy uczą matematyki na różnych szczeblach nauczania. Popularyzowanie w społeczeństwie matematyki oraz wiedzy o jej nauczaniu i uczeniu się i roli matematyki w kulturze europejskiej i kulturze innych społeczeństw. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wywodzącego się z rozwoju myśli filozoficzno -matematycznej na przestrzeni wieków. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii i potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.

Wacek Zawadowski o powstaniu SNM w 1991 r.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto popiera jego cele i chce się przyczynić do ich realizacji.Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. Członkami zwyczajnymi są także uczestnicy zgromadzenia założycielskiego, którzy podpisali deklaracje członkowskie.
Członek zwyczajny:
a) przestrzega postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SNM,
b) realizuje cele statutowe SNM,
c) regularnie opłaca składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie SNM,

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z naszym biurem.

 Wieczór na konferencji krajowej w Łodzi, "Ze Śląska Łodzią do Gdańska"

Warsztaty ma konferencji w RadomiuWystawa matematycznego origami na konferencji w Kielcach

Ada Paczesna o konferencjach


  • Chcesz pobrać deklarację członkowską (indywidualna)? TAK-doc, TAK-pdf

  • Chcesz pobrać deklarację dla instytucji? TAK

  • Chcesz zapoznać się ze statutem? TAK

  • Chcesz zapoznać się z wysokością składek? TAK  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz