sobota, 5 listopada 2016

Jolanta Majkowska i Zyta Czechowska - warsztat: "Narzędzia TIK i kreatywne pomoce dydaktyczne w pracy z uczniami ze SPE w tym z dziećmi ze spektrum autyzmu." w ramach XXVIKKSNM

Tytuł warsztatów: Narzędzia TIK i kreatywne pomoce dydaktyczne w pracy z uczniami ze SPE w tym z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Prowadzący zajęcia: Jolanta Majkowska i Zyta Czechowska

Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa.
Streszczenie zajęć: Praca z dziećmi ze SPE w tym ze spektrum autyzmu na matematyce i zajęciach rewalidacyjnych. Pokażemy z jakich narzędzi TIK i aplikacji tabletowych warto korzystać. Ponadto pokażemy w jaki sposób tworzymy kreatywne pomoce dydaktyczne, by uatrakcyjnić proces edukacyjny i maksymalnie zaktywizować uczniów.
Forma zajęć: warsztat.
Czas trwania zajęć: 60 min.

Fotografia - Jolanta Majkowska

Jolanta Majkowska – nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Autorka wielu projektów, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych. Współautorka blogu propagującego wykorzystanie multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie www.specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do grupy Superbelfrzy RP.

Więcej informacji o konferencji

Zgłoś swój warsztat i uzyskaj zniżkę w opłacie

http://www.snm.edu.pl/p/blog-page_9.html
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz