sobota, 26 listopada 2016

Magdalena Glac - warsztat: "Płatki śniegu i geometria" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Płatki śniegu i geometria
Prowadzący zajęcia: Magdalena Glac
Grupa odbiorców: szkoła podstawowa, gimnazjum
Streszczenie zajęć: Obserwując płatki śniegu niejednokrotnie zachwycamy się ich pięknem, niepowtarzalnym kształtem, ulotnością. Ja, rozmowę o płatkach śniegu, o tym jak powstają i jak są zbudowane, postanowiłam uczynić pretekstem do powtórki wiadomości z geometrii w klasie piątej. W roli głównej występuję tu sześciokąt foremny, ale dzieci szybko zauważają w nim dwa trapezy równoramienne, sześć trójkątów równobocznych, trzy romby ... i może coś jeszcze. Doświadczalnie, zginając kartkę papieru szukamy odpowiedzi na takie pytania jak: "Ile przekątnych ma sześciokąt foremny?", "Ile ma osi symetrii?", "Jaką miarę ma jego kąt wewnętrzny?". Wreszcie wracamy do punktu, z którego lekcję rozpoczęliśmy i tworzymy własne płatki śniegu i gwiazdy - tradycyjnie z papieru i wirtualnie za pomocą programu komputerowego. Podczas tych zajęć korzystam też z narzędzi takich jak LearnigApps i Kahoot.
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min

Magdalena Glac o sobie: Zaczynają pracę zawodową miałam okazję uczyć zarówno w szkole podstawowej, w gimnazjum i w liceum. Najwięcej satysfakcji i radości daje mi praca z młodszymi dziećmi, więc od 11 lat pracuję w szkole podstawowej - dokładnie w Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Oprócz lekcji matematyki prowadzę kilka zajęć pozalekcyjnych - między innymi "Kawiarenkę ORIGAMI". Ucząc geometrii często wykorzystuję kartkę papieru, którą składamy na różne sposoby, a prowadząc zajęcia origami oswajam dzieci z matematycznymi pojęciami.Od pewnego czasu prowadzę warsztaty dla nauczycieli matematyki współpracując z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego "Innowacje" w Cieszynie oraz z Bielskim Oddziałem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, którego od roku jestem przewodniczącą.

.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz