środa, 5 grudnia 2018

José Luis Rodriguez Blancas i Grażyna Morga - warsztat: "NeoTrieVR - nowe oblicze geometrii w wirtualnej rzeczywistości"

Warsztat na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: JOSÉ LUIS RODRIGUEZ BLANCAS i GRAŻYNA MORGA
Temat: "NeoTrieVR - nowe oblicze geometrii w wirtualnej rzeczywistości"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Podczas tego warsztatu pokażemy z profesorem José Luisem Rodriguezem możliwości zastosowania w dydaktyce nowatorskiego programu komputerowego NeoTrieVR, wykorzystującego wirtualną rzeczywistość. Oprogramowanie to pozwala na konstruowanie i przekształcanie obiektów geometrycznych i modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi.
Za jego pomocą można tworzyć (lub przywołać) dowolne bryły, łączyć je i przekształcać, dotykać ich ścian i krawędzi oraz malować je, a także przeprowadzać pomiary. W celu przeprowadzenia tych czynności można "dostać się" do wnętrza brył, widząc je od środka. Dzięki NeoTrie lekcje geometrii mogą stać się ekscytującym doświadczeniem. Program poszerza wyobraźnię i pomaga wejść w świat matematyki bez obaw. Pobudza wyobraźnię i kreatywne myślenie.

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ BLANCAS o sobie - Jose L. Rodríguez jest profesorem geometrii i topologii na Uniwersytecie w Almerii, autorem ponad 30 publikacji badawczych z zakresu Topologii Algebraicznej i Teorii Grupy. Był kierownikiem międzynarodowych projektów z zakresu nauczania matematyki, takich jak Sierpiński Carpet Project, Let's play to classify surfaces, Neotrie VR. Wiele z tych projektów zostało nagrodzonych w kategorii "Nauka na scenie". Jest twórcą pomocy dydaktycznych takich jak 3d Polyfelt i znanym jako "Magician Moebius" wykonawcą geometrycznych baniek mydlanych. Jego metody nauczania na Uniwersytecie zawsze starają się łączyć teorię z czynnościami manipulacyjnymi, co widać na jego popularnym blogu "Topologiczne gry" (http://topologia.wordpress.com). Ostatnio jednak spędza więcej czasu w wirtualnym świecie Neotrie VR. Jak twierdzi: "to jest manipulacja, ale można robić niesamowite rzeczy, niemożliwe w świecie rzeczywistym".

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ BLANCAS o sobie - Jose L. Rodríguez is a professor of Geometry and Topology at the University of Almeria, and author of more than 30 research publications in the fields of Algebraic Topology and Group Theory. Head of international projects in the field of mathematics teaching, such as the Sierpiński Carpet Project, Let's play to classify surfaces, and Neotrie VR. Many of these project have been awarded in Science on Stage. He is the creator of didactic aids such as 3d Polyfelt, and known performer of geometrical soap bubbles, as "Magician Moebius". His teaching methods at the University always try to combine theory with manipulative activities, as we can see in his popular blog of "Topological games" (http://topologia.wordpress.com). However, more recently he spends more time in the virtual world of Neotrie VR, but as he claims "it is like manipulative, but you can do incredible things, not possible in the real world".
GRAŻYNA MORGA o sobie – jestem nauczycielem dyplomowanym, z ponad 25 - letnim stażem pracy, zatrudnionym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żernicy na stanowisku nauczyciela matematyki i geografii. Od 2016 roku biorę udział w projektach międzynarodowych we współpracy z prof. José Luisem Rodriguezem (Uniwersytet w Almerii): „Sierpiński Carpet Project” (2016), „Let’s play to classify surfaces!” (2016-2017). Aktualnie jestem w zespole doradczym nowego projektu „NeoTrie VR, New Geometry in Virtual Reality” (2017-2019), którego celem jest opracowanie nowego programu opartego na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości do nauki geometrii. Od marca prowadzę lekcje matematyki z zastosowaniem tej metody dydaktycznej.
Moją pasją są podróże. Jestem przewodnikiem górskim oraz pilotem wycieczek turystycznych co wykorzystuję w organizowaniu z uczniami wycieczek górskich w ramach koła turystycznego oraz wyjazdów edukacyjnych do Hiszpanii i Grecji.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz