czwartek, 20 grudnia 2018

Urszula Kornas-Krzyżykowska - warsztat: "Neurodydaktyka dla matematyka"

Warsztat na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: Urszula Kornas-Krzyżykowska
Temat: "Neurodydaktyka dla matematyka"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Warsztaty „Neurodydaktyka dla matematyka” mają na celu wprowadzenie nauczycieli do tego, jak wykorzystać wiedzę płynącą z neuronauk. Poruszone będą kwestie dotyczące procesów poznawczych, roli emocji i relacji w nauczaniu oraz sposobów i "sposobików" na dobre lekcje matematyki.

Urszula Kornas-Krzyżykowska o sobie – nauczycielka dyplomowana z 30-letnim stażem zawodowym, matematyk, edukator, tutor II stopnia, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, członek SNM.
Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej, koordynator programu Zdolni z Pomorza oraz inicjatywy 2015 Rok Matematyki na Pomorzu. Współpracuje ze szkołami wyższymi prowadząc zajęcia z matematyki, metodyki przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, pomiaru dydaktycznego.Dwukrotnie uzyskała nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego oraz nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie w pracy na rzecz środowiska oświatowego. Nagrodzona w 2017 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz