piątek, 30 grudnia 2016

Joanna Świercz - warsztat: "Przełamać rutynę, czyli matmainaczej.pl" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Przełamać rutynę, czyli matmainaczej.pl
Prowadzący zajęcia: Joanna Świercz
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum.
Streszczenie zajęć: Już Einstein uważał, że zabawa to najdoskonalsza forma odkrywania. Postaram się wspólnie z uczestnikami warsztatów wcielić tę maksymę w życie. Zagramy w kółko-krzyżyk, Bingo, w grę „Poznajmy się” i „Ja mam Ty masz”. Pokaże również, jak tematy matematyczne takie jak zamiana jednostek, działania na liczbach całkowitych, czy porównywanie ułamków przedstawiam z użyciem przykładów bliskim dzieciom. Będzie też czas na zastosowanie narzędzi multimedialnych, które tak bardzo lubią nasi uczniowie.
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min

Joanna Świercz o sobie: Mgr matematyki ze specjalnością informatyczną, absolwentka studiów licencjackich z filologii angielskiej i studiów podyplomowych z Terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki, Członek Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz grupy Superbelfrzy RP. Autor pięciu publikacji książkowych m.in z zakresu stosowania metod aktywizujących na lekcjach matematyki oraz ponad dziesięciu innowacji pedagogicznych. Od ponad 5 lat prowadzi szkolenia w formie wykładów lub warsztatów z zakresu metod aktywizujących, zastosowania narzędzi TIK, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz