wtorek, 20 grudnia 2016

István Lénárt - warsztat: "Nieoczekiwane piękno liczb"

Tytuł warsztatów: Nieoczekiwane piękno liczb
Prowadzący zajęcia: István Lénárt
Grupa odbiorców: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Streszczenie zajęć: Istnienie liczb niewymiernych i przestępnych należy do największych tajemnic w matematyce, nie mówiąc już o edukacji matematycznej. Aczkolwiek liczb niewymiernych jest dużo więcej niż wymiernych, wydają się one być ukryte wśród liczb rzeczywistych z powodu „chaosu” swoich rozwinięć dziesiętnych. Czy możemy wprowadzić jakiś porządek w tym chaosie? Czy możemy „zracjonalizować” ważne rodzaje liczb niewymiernych poprzez zmianę systemu liczbowego? Co więcej, czy możemy zrobić to tak, aby przyciągnąć, a nie przestraszyć uczących się nastolatków? Co więcej, czy możemy zaoferować naszym uczniom nowe osiągnięcia matematyczne jako treści do poznania w szkole? Tak, możemy! Więcej – podczas warsztatów..
Forma zajęć: warsztat.
Czas trwania zajęć: 60 min.

István Lénárt  o sobie: Jestem węgierskim matematykiem-badaczem i wykładowcą na uniwersytecie i w college'u. Od 26 lat kształcę przyszłych nauczycieli, którzy będą pracowali na różnych poziomach edukacyjnych: od przedszkola do szkół średnich. Mam kontakt z polskim systemem edukacji od 2003 roku, głównie poprzez współpracę z Anną Rybak z Uniwersytetu w Białymstoku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz