piątek, 30 grudnia 2016

Joanna Stefańska - warsztat: "eTwinning - współpraca europejska przez Internet" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: eTwinning - współpraca europejska przez Internet
Prowadzący zajęcia: Joanna Stefańska
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
Streszczenie zajęć: Prezentacja programu eTwinning oraz jego portali internetowych (europejskiego i krajowego), ze szczególnym uwzględnieniem systemu bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli. Po zarejestrowaniu uczestników, zajęcia praktyczne - narzędzia desktopu oraz TwinSpace, w tym szczegółowe instrukcje jak nawiązać współpracę z inna placówką edukacyjną w kraju lub zagranicą oraz zawiązać partnerstwo.
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min

Joanna Stefańska o sobie: Łączę pracę nauczycielki języka angielskiego w Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu z funkcją doradcy metodycznego we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Od 15 lat koordynuje realizację projektów współpracy międzynarodowej w macierzystej szkole. Od 2008 roku promuje program eTwinning we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, prowadzi spotkania informacyjne oraz warsztaty komputerowe. Jest czynnym egzaminatorem maturalnym i gimnazjalnym oraz ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli. Odznaczona Medalem KEN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz