piątek, 13 grudnia 2013

Czasopismo NiM nr 45

Czasopismo "Nauczyciele i Matematyka", nr 45, rok 2003

Plik PDF. Cz. I, cz. II
Spis treści
Wacek Zawadowski, Jak dzieci rozumieją co to jest pole figury?
Beata Kożuch, Trudności w uczeniu się matematyki i sposoby zapobiegania im
Tomek Gliszczyński, Równanie kwadratowe bez delty
Katarzyna Chmura, Fraktalny ciąg geometryczny
Marzena Mazur, Matematyka na talerzu
Barbara Woźniak, Nauczanie twierdzenia Pitagorasa metodami aktywizującymi
Marianna Ciosek, Maria Legutko, Stefan Turnau, Elżbieta Urbańska, Dlaczego pisemnego mnożenia i dzielenia chcemy uczyć inaczej?
Listy do Redakcji
Krzysztof Mostowski, Grafy Engla jako modele lokalne w nauczaniu rachunku prawdopodobieństwa
Wacław Zawadowski, Matematyka a logika, Andrzej Mostowski i jego poglądy na związki matematyki i logiki
Katarzyna Burnicka, Brzytwa Ockhama
Stefan Turnau, O dowodzeniu twierdzeń we współczesnej szkole
Alina Przychoda, Przygoda ze środkiem ciężkości
Komunikat Grupy Roboczej MiK

Zobacz także:
Archiwum NiMa 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz