poniedziałek, 21 grudnia 2015

Zofia Miczek i Anna Ząbkowska-Petka - "Zadania z małej ekonomii."

Warsztaty na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016


Zofia Miczek i Anna Ząbkowska-Petka 
Propozycje zadań z małej ekonomii: zamiana walut, paragony. Pokazanie możliwości dostosowania zadań do potrzeb nauczyciela i uczniów. Przykłady zadań umożliwiających odkrywanie zdolności
matematycznych u uczniów. Wykorzystanie zadań przy organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, wieczornic matematycznych.

Warsztat: "Zadania z małej ekonomii."

Poziom nauczania: szkoła podstawowa, nauczanie wczesnoszkolne
Rodzaj zajęć: warsztat
Czego dotyczą zajęcia: praca z uczniem zdolnym

Zofia Miczek o sobie - Jestem nauczycielem emerytem, pracuję społecznie. W Chorzowie czwarty rok realizujemy eksperyment pozwalający na rozwijanie zdolności matematycznych dzieci zaczynając od przedszkola. Poprzez warsztaty na Konferencji chcemy zachęcić nauczycieli do takich działań.
Warsztaty będę prowadziła z Anną Ząbkowską- Petką, która kieruje naszym eksperymentem.

Anna Ząbkowska-Petka o sobieJestem nauczycielem dyplomowanym z dwudziestoletnim stażem. Pracuję w Zespole Szkół Sportowych r 1 w Chorzowie. Uczę matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Od wielu lat współpracuję z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Razem analizowaliśmy podręczniki dla klas 1-3 pod kątem treści matematycznych. Przesłaliśmy uwagi do wydawców, zostały one uwzględnione. Efektem współpracy z nauczycielami klas młodszych jest prowadzony w Chorzowie, na szeroką skalę, eksperyment pedagogiczny, polegający na rozwijąniu zdolności matematycznych u dzieci. Jestem koordynatorem tego projektu, bierze w nim udział prawie 500 uczniów.
Od września 2015 r. jestem wicedyrektorem szkoły.
Od 2003 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Pełniłam funkcje w Zarządzie głównym jak i w Głównej Komisji Rewizyjnej. Aktualnie jestem przewodniczącą Oddziału Katowicko-Częstochowskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz