czwartek, 10 grudnia 2015

Krystyna Dałek - Środowisko zindywidualizowanego nauczania wspieranego nowymi technologiami.

Warsztaty na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016

Krystyna Dałek
Warsztat: Środowisko zindywidualizowanego nauczania wspieranego nowymi technologiami.W oparciu o różne artykuły polskie i zagraniczne oraz własne doświadczenia , chcę przedstawić dyskusję, jaka toczy się wśród dydaktyków matematyki oraz pedagogów, w jaki sposób wspomóc uczniów i nauczycieli, aby stworzyć spersonalizowane środowisko uczenia się matematyki, z wykorzystaniem nowych technologii. Chciałabym zaprezentować dokonania Fundacji Rodziny Maciejko w tym zakresie, oraz spowodować dyskusję wśród słuchaczy.

Poziom nauczania: kształcenie nauczycieli, kwestie ogólnoedukacyjne
Rodzaj zajęć: warsztat
Czego dotyczą zajęcia: kształcenie nauczycieli

Krystyna Dałek o sobieNależę do SNM-u od samego początku. Jest to moja 25-a konferencja. Przez wiele lat pracowałam w Zarządzie SNM-u, przez 2 kadencje pełniłam funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia. Pracowałam 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim i innych uczelniach także poza Polską (Politechnika Warszawska , Wyższa Szkoła Nauczycielska w Siedlcach, Universite do Tizi-Ouzou, Algieria). Jestem autorką wielu podręczników szkolnych i materiałów dla nauczycieli. Obecnie jestem dyrektorem programowym Fundacji Rodziny Maciejko. W moich zainteresowaniach znajduje się wspieranie uczniów z problemami w uczeniu się matematyki oraz wpływem nowych technologii na uczenie (się) i rozumienie matematyki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz