środa, 16 grudnia 2015

Paweł Perekietka - "Myślenie komputacyjne."

Warsztaty na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016


Paweł Perekietka
Warsztat: Myślenie komputacyjne

Podstawa programowa z 2008 roku wśród najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole wymienia m.in. myślenie matematyczne (czyli prowadzenie efektywnych rozumowań logiczno-matematycznych) i myślenie naukowe (wnioskowanie indukcyjne, niezbędne nie tylko w dziedzinach nauk ścisłych, ale również w naukach przyrodniczych i społecznych).
Zmiany w ww. dokumencie oświatowym, które proponuje Rada ds. Informatyzacji Edukacji, organ pomocniczy Ministra Edukacji Narodowej, będą skutkować dodaniem nowego wymagania wobec polskiej szkoły XXI wieku. Chodzi o skuteczne wdrażanie dzieci i młodzieży do myślenia komputacyjnego (ang. computational thinking).

W czasie warsztatów zostaną zaprezentowane konkretne przykłady i pomysły metodyczne, które mogą dać uczestnikom wyobrażenie na temat istoty zagadnienia.

Poziom nauczania: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Rodzaj zajęć: warsztat
Czego dotyczą zajęcia: inne

Paweł Perekietka o sobieAbsolwent informatyki UAM. Nauczyciel dyplomowany w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.
Na konferencji krajowej SNM obecny pierwszy raz w 2005 roku w Grudziądzu.
Prowadził zajęcia na konferencjach SNM w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi i Zakopanem.

Zaangażowany w popularyzację matematyki dyskretnej i algorytmiki wśród nauczycieli matematyki. Pomysłodawca konkursu KOALA.


Więcej informacji o konferencji

Zgłoś zajęcia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz