poniedziałek, 24 stycznia 2022

Helena Lewicka - "Różne sposoby aktywizowania uczniów." - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Helena Lewicka
Reprezentuje: WSiP

Temat: "Różne sposoby aktywizowania uczniów."

Czego dotyczą zajęcia: W czasie spotkania przypomnimy lub poznamy sprytne sposoby liczenia i różne możliwości ćwiczenia rachunku pamięciowego niezbędnego na lekcjach matematyki. Poznamy również gry utrwalające rachunek pamięciowy. Opowiem o sposobach aktywizujących ucznia i łatwych do przeprowadzenia ćwiczeń dramowych na arytmetyce i geometrii, w których chętnie biorą czynny udział wszyscy uczniowie.

Helena Lewicka o sobie – pracowała jako nauczyciel w szkole podstawowej, jako metodyk, nauczyciel akademicki – kształciła studentów w zakresie metodyki nauczania matematyki w Zawodowym Studium Nauczycielskim przy UW. Przez kilka lat była też recenzentem MEN, kwalifikującym do użytku szkolnego środki dydaktyczne przeznaczone do nauczania matematyki. W latach 90. i 2006/2007 była członkiem, później przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych dla woj. mazowieckiego. Jest jedyną nauczycielką matematyki w Polsce, która ukończyła roczny kurs dla pedagogów dramy zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (Centrum Animacji Kultury), CODN i Polski Ośrodek ASSITEJ. Ukończyła kurs „Wybrane zagadnienia pracy edukatorskiej”. Autor i współautor pomocy dydaktycznych do matematyki, autor lub współautor podręczników, zeszytów ćwiczeń, zbiorów zadań różnego typu, sprawdzianów, ćwiczeń wyrównawczych, poradników dla nauczycieli, współautor książek metodycznych dla nauczycieli „Nauka o liczbach”, „Wyrażenia i funkcje”, scenariuszy do płyt CD z zabawami, grami i zadaniami do klas 4 – 6. W 2014 r nagroda im. Kallimacha za osiągnięcia w dziedzinie edukacji. Znakomicie zna zarówno warunki pracy nauczyciela, jak i psychikę dziecka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz