czwartek, 6 stycznia 2022

Halina Juraszczyk - "Jak uczyć dowodzenia/argumentowania w szkole podstawowej" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Halina Juraszczyk

Temat: "Jak uczyć dowodzenia/argumentowania w szkole podstawowej"

Czego dotyczą zajęcia: W Preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej jest zapis: „Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: …. 5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; …”. Zasadne jest zatem głębsze rozważanie na temat sposobów nauczania wymienionych umiejętności. Zaproponowane przykłady, ćwiczenia i komentarze mogą stanowić wsparcie dla nauczycieli w tym zakresie i jednocześnie mogą być inspiracją dla własnych pomysłów.

Halina Juraszczyk o sobie – dyplomowany nauczyciel matematyki – honorowy Profesor oświaty, wieloletni doradca metodyczny i konsultant ośrodka metodycznego, egzaminator, ekspert MEN, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Współautorka i autorka licznych publikacji m.in. dla Wydawnictwa Szkolnego PWN (repetytoria, zadania i arkusze egzaminacyjne do egzaminów szóstoklasisty, gimnazjalisty; opracowała multimedia do e-podręcznika do klasy czwartej, a także dla gimnazjalistów) oraz Wydawnictwa Damidos (Słownik matematyczny) i Dragon (Egzamin ósmoklasisty, Repetytorium ósmoklasisty, Egzamin ósmoklasisty, Tablice, Sprawdziany dla klas: 4. 5. 6. oraz 7. i 8…). Autorka programów różnorodnych szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli matematyki, rad pedagogicznych, w tym kursów grantowych i jednocześnie prowadząca te szkolenia. W swoim dorobku zawodowym ma liczne grono laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz