piątek, 7 stycznia 2022

Agnieszka Heba - "Jak stworzyć escape room z użyciem narzędzi online" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Agnieszka Heba

Temat: "Jak stworzyć escape room z użyciem narzędzi online"

Czego dotyczą zajęcia: Warsztat przeznaczony dla nauczycieli matematyki którzy szukają innowacyjnych metod i narzędzi do wykorzystania w trakcie lekcji. Podczas niego dowiedzą się czym jest gamifikacja jakie są jej kryteria a także czym jest escape room. Zapoznają się z gotowymi przykładami, a także dowiedzą się jak stworzyć escape room z użyciem narzędzi online typu: Genially, Formularze Google, Microsoft Forms, Microsoft PowerPoint.

Agnieszka Heba o sobie – w 2001 roku ukończyła studia na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym na kierunku: Matematyka Uniwersytetu Śląskiego. Po studiach podjęła pracę w charakterze nauczyciela matematyki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Katowicach. W latach 2005 – 2017 pracowała w charakterze wykładowcy matematyki i statystyki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta dydaktycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także nauczyciela konsultanta ds. matematyki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej. Od roku 2005 do chwili obecnej akredytowany trener szkoleń z zakresu: pakietu Microsoft Office, a także e-learningu i ICT, programowania i robotyki w edukacji na studiach podyplomowych wielu polskich uczelni. Współpracowała z następującymi uczelniami: Szkoła Nauk Ścisłych na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Śląski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie W 2014 roku uzyskała stopień dr na Wydziale Pedagogicznym Ostrawskiego Uniwersytetu w Ostrawie gdzie zrealizowała pracę doktorską w języku czeskim „Rozvoj matematických kompetencí s využitím e-learningu”. Została ona przygotowana w ramach studiów doktoranckich na kierunku Pedagogika na specjalności Technologie Komunikacyjne i Informacyjne w Edukacji. Zaznajamia ona z możliwościami poprawy jakości procesu nauczania przy pomocy programowanego uczenia. Opracowała system do indywidualnego nauczania matematyki – Matematyka z Moodle, który jest oparty na jej oryginalnym autorskim module MatLearn, polegającym na stopniowym zwiększaniu poziomu matematycznych kompetencji uczniów. Zostało zaprojektowane narzędzie dydaktyczne: kurs e-learningowy przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki. Do konstrukcji aktywności nauczania w kursie zostały użyte zasady programowanego uczenia, a także taksonomia Niemierki. Eksperyment pedagogiczny polegał na porównaniu efektów konwencjonalnego oraz indywidualizowanego nauczania według jej autorskiej metodyki. Opublikowała liczne artykuły w języku polskim, angielskim, czeskim i innych, a także występowała z referatem na konferencjach polskich i międzynarodowych. Członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, które przyznało jej certyfikat e-nauczyciela i e-metodyka, a także Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, a także Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych (The International Statistical Literacy Project) w 2018/2019 roku. Obecnie również expertka Microsoft MIEE 2021/2022.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz