niedziela, 9 stycznia 2022

Beata Szołtysek - "Czy logika może być prostacka"? Sylogizm wg A. Bursy - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Beata Szołtysek

Temat: "Czy logika może być prostacka"? Sylogizm wg A. Bursy

Czego dotyczą zajęcia: To propozycja lekcji łączącej umiejętność analizy logicznej zdań z interpretacją utworu poetyckiego. Na przykładzie wiersza Andrzeja Bursy "Sylogizm prostacki" uczniowie poznają podstawowe elementy logicznej analizy zdań, by na ich podstawie dokonać niecodziennej interpretacji wiersza. Następnie interpretacja zostanie pogłębiona w kontekście historyczno-literackim, biograficznym i rozszerzona o elementy etyczne, by w innym wymiarze przenieść się do dziedziny filozofii. Uczeń może użyć umiejętności matematycznych do interpretacji literackiej i wyciągnąć ciekawe wnioski. Praca taka pozwoli na kreatywność w podejściu do tematu i może przynieść wiele satysfakcji uczniom.

Beata Szołtysek o sobie – nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji pedagogicznej "WOM" w Rybniku, z zamiłowania i wykształcenia polonistka i nauczycielka filozofii, pasjonatka języka i kultury śląskiej, sztuki i podróży. Wieloletnie doświadczenie w pracy nauczycielskiej w szkole średniej oraz urzędowej w organie sprawującym nadzór pedagogiczny w charakterze starszego wizytatora i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego pozwala łączyć w ofercie szkoleń dla nauczycieli aspekty merytoryczne z prawem oświatowym. Zamiłowanie do nauki jako takiej, ukończenie liceum o profilu matematyczno - fizycznym i częsta praca z uczniami z tego profilu zaowocowały inklinacjami matematycznymi zarówno na lekcjach języka polskiego jak i filozofii, szczególnie pomogło zaś w zrozumieniu meandrów logiki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz