środa, 24 lutego 2016

VIII Chorzowski Festiwal Nauki - Konferencja w Chorzowie, 10 marca 2016r.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzowa oraz Zarząd Katowicko-Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki mają przyjemność zawiadomić, 
że w dniu 10 marca 2016 roku organizują szkoleniową konferencję metodyczną dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:

Motywacja a sukces

Miejsce konferencji: Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie, Chorzów, ul. Ryszki 55.

Termin konferencji: 10 marca 2016 r., godz. 13.00 – 16.00.

Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzowa, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Zespół Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie, zespół doradców metodycznych Chorzowa, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Chorzowie, Zespół Szkół Sportowych nr 2 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie.

Cel:
1) Poznanie sposobów wyzwalania właściwej motywacji  u uczniów.
2) Promowanie kreatywnego podejścia do nauczania.
3) Zapoznanie się z aktualną literaturą związaną z tematem konferencji.

Honorowy patronat: mgr inż. Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów

Program Konferencji:
13.00-13.15 - Otwarcie.
13.15-14.15 – Wykład: "Motywacja tajemnicą sukcesu ucznia i nauczyciela" mgr Tomasz Szwed, nauczyciel matematyki w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
14.15-14.45 - Przerwa na kawę.
14.45-15.45 – Wykład: "Wycieczka po Manhattanie - o matematyce, która pomaga podejmować lepsze decyzje"      dr Michał Trzęsiok z Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
15.45-16.00 – Dyskusja.
16.00 – Zakończenie.
 
Warsztaty towarzyszące konferencji:
11 marca 2016, godz. 17.00 – 22.00, Zespół Szkół Sportowych nr 2 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie;
„VI Wieczorne spotkanie z matematyką” – warsztaty z udziałem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli – koordynator: mgr Zofia Majerska.

Konferencji metodycznej towarzyszyć będzie wystawa aktualnej literatury pedagogiczno – psychologicznej przygotowanej przez Filię PBW w Chorzowie oraz wystawa prezentująca dorobek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Katowicko – Częstochowskiego.

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały konferencyjne oraz potwierdzenie udziału w konferencji.

Zgłoszenia na konferencję do 1 marca przyjmuje Krzysztof Oleś: koles.3lo[at]gmail.com
Zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Zofia Majerska: zofia.majerska[at]gmail.com
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz