niedziela, 28 lutego 2016

XXV Bielskie Warsztaty Matematyczne "Byliśmy w Warszawie"


Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
Oddział w Bielsku-Białej
oraz
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, 

zapraszają  nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, techniki, matematyki wszystkich typów szkół na

XXV Bielskie Warsztaty Matematyczne „Byliśmy w Warszawie”.
Konferencja odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 24
w dniu 11 marca 2016 r. (piątek) w godz. 14.30- 18.30

Organizatorzy zapewniają: udział w wykładach, warsztatach, prezentacjach prowadzonych przez doradców metodycznych, nauczycieli praktyków, a także materiały konferencyjne; możliwość zakupu nowości, pomocy dydaktycznych i ciekawych publikacji, opłacenia składek, słodki poczęstunek oraz miłą atmosferę.
Program konferencji:
14.30-14.55 - rejestracja uczestników konferencji
15.00-15.05 – przywitanie uczestników, zaproszonych gości
15.05- 15.15 -prezentacja  Alicji Krzempek pt.
O  XXV Krajowej Konferencji SNM w Warszawie.
15.15-16.00 – wykład Agnieszki Hermy pt.
Efektywne i efektowne wykorzystanie gier  i zabaw dydaktycznych w edukacji matematycznej.
16.00-16.15 – przerwa kawowa, zakupy
16.15-17.15 – I sesja warsztatowa (4 warsztaty do wyboru):
 • Czy drugie miejsce może być najlepsze i ile liczb PI jest warta śliwka? - Matematyka do ogrania
  w przebojowych grach planszowych. 
  – Tomasz Międzik, wydawnictwo Lucrum (WP)
 • Takie sobie rysuneczki – ornamenty i węzy. – Mariola Maryszewska-Kwaśny (SP, G)
 • Prezentacja gier edukacyjnych stosowanych jako uzupełniający materiał dydaktyczny, stanowiący odbicie treści zawartych w podstawie programowej.– Marzenna Stępniewska-Wołek, Barbara Potoczna   (NW, SP)
 • Jak uczyć, żeby nauczyć?- czyli o wybranych strategiach  oceniania kształtującego – Agnieszka Herma (WP)
17.15-17.30 – przerwa kawowa, zakupy
17.30-18.30 – II sesja warsztatowa (4 warsztaty do wyboru):
 • Czy drugie miejsce może być najlepsze i ile liczb PI jest warta śliwka? - Matematyka do ogrania
  w przebojowych grach planszowych. 
  – Tomasz Międzik, wydawnictwo Lucrum (WP)
·         Nauka poprzez ćwiczenia… nauka poprzez zabawę – moje pokonferencyjne refleksje – Magdalena Glac (SP)
 • Prezentacja gier edukacyjnych stosowanych jako uzupełniający materiał dydaktyczny, stanowiący odbicie treści zawartych w podstawie programowej.– Marzenna Stępniewska-Wołek, Barbara Potoczna   (NW, SP)
 • … ładne kwiatki … - warsztat origami. – Aneta Pasierbek, Agnieszka Gutka (WP)

18.30-18.40 – zakończenie, odbiór zaświadczeń
Potwierdzenie udziału:
·         osobiście: Biuro SNM Bielsko-Biała, ul. Legionów 25 (III piętro)
·         telefonicznie: Biuro SNM  33 816 45 42
·         email: snmbiuro@gmail.com

Termin zgłoszenia: do 8 marca 2016 r.
*Opłata konferencyjna:

Członkowie SNM:
 • 12,20 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna
  (w co najmniej 70%) opłata zwolniona jest z podatku VAT.
 • 15,00 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .

Członkiem SNM jest osoba zapisana do Stowarzyszenia z aktualnie opłaconą  składką członkowską.

Niezrzeszeni w SNM:
 • 20,30 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna
  (w co najmniej 70%) opłata zwolniona jest z podatku VAT.
 • 25,00 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .

Opłata obejmuje:
·      materiały konferencyjne
·      udział w zajęciach
·      zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji
·      poczęstunek


Wpłata:
·         gotówką w Biurze SNM
·         przelewem  na konto SNM:
02 1560 1023 0000 9020 0003 4756 GETIN Noble Bank SA o/Bielsko-Biała (tytułem XXV Bielskie Warsztaty Matematyczne)
 Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”w Bielsku Białej – Władysław Mąsior
Konsultant metodyczny Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – Katarzyna Parcia
Przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM – Magdalena Glac
V-ce przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM – Alicja Krzempek

*Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku usługi kształcenia zawodowego
lub przekwalifikowania zawodowego
,
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Finansów  z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w § 13 pkt 20 doprecyzowano, że zwolnienie to dotyczy również sytuacji, kiedy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz