wtorek, 13 grudnia 2016

Anna Rybak - warsztat: Techniki dowodzenia twierdzeń - jak przygotować uczniów do prawidłowego rozwiązywania zadań typu "wykaż", "udowodnij" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Techniki dowodzenia twierdzeń - jak przygotować uczniów do prawidłowego rozwiązywania zadań typu "wykaż", "udowodnij"
Prowadzący zajęcia: Anna Rybak
Grupa odbiorców: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
Streszczenie zajęć: Rozwiązywanie zadań na dowodzenie sprawia uczniom dużo problemów. Podczas wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia: Pojęcie twierdzenia, jego elementy, budowa twierdzeń, prawidłowe zapisy rozumowań; Trochę logiki w szkole jest niezbędne – czego koniecznie trzeba nauczyć z zakresu logiki (pomimo, że nie ma jej w podstawie programowej)? Różne techniki dowodzenia twierdzeń: Kiedy je stosować?
Jaka technika dowodzenia dla jakiego typu twierdzenia jest najwłaściwsza? Szukamy błędów w dowodach twierdzeń; Uczymy dowodzenia twierdzeń od „małego” - budujemy twierdzenia w oparciu o własności liczb; Jakie złe nawyki uczniów w zakresie dowodzenia twierdzeń należy wykorzenić?
Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min

Anna Rybak o sobie: Pracuję na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu. Mam duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowałam jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuję ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzę gościnnie lekcje z wykorzystaniem komputera, biorę udział w licznych projektach o tematyce dydaktycznej. Naukowo zajmuję się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W swojej pracy dydaktycznej opieram się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz