środa, 21 grudnia 2016

Anna Rybak i István Lénárt - warsztat: "Zaprzyjaźnić matematykę z geografią".

Tytuł warsztatów: Zaprzyjaźnić matematykę z geografią
Imiona i nazwiska osób współprowadzących zajęcia: Anna Rybak i István Lénárt
Grupa odbiorców: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
Streszczenie zajęć: Wszyscy szukamy sposobów zainteresowania uczniów matematyką. Budowanie korelacji między przedmiotowych jest jednym z nich. Podczas warsztatów uczestnicy będą zaangażowani w aktywności polegające na szacowaniu odległości, pól powierzchni, w eksperymenty ze światłem, aktywności odwołujące się do historycznego spojrzenia na Ziemię, popatrzą też na globus od strony matematycznej. Zastanowimy się też, jak można w aktywności te zaangażować uczniów w procesie uczenia się matematyki..
Forma zajęć: warsztat.
Czas trwania zajęć: 60 min.

Anna Rybak o sobie: Pracuję na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu. Mam duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowałam jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuję ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzę gościnnie lekcje z wykorzystaniem komputera, biorę udział w licznych projektach o tematyce dydaktycznej. Naukowo zajmuję się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W swojej pracy dydaktycznej opieram się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.
 
István Lénárt o sobie: Jestem węgierskim matematykiem-badaczem i wykładowcą na uniwersytecie i w college'u. Od 26 lat kształcę przyszłych nauczycieli, którzy będą pracowali na różnych poziomach edukacyjnych: od przedszkola do szkół średnich. Mam kontakt z polskim systemem edukacji od 2003 roku, głównie poprzez współpracę z Anną Rybak z Uniwersytetu w Białymstoku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz