wtorek, 27 grudnia 2016

Adam Makowski i Tomasz Masłowski - warsztat: "Szatan z siódmej klasy" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Szatan z siódmej klasy
Imiona i nazwiska osób współprowadzących zajęcia: Adam Makowski i Tomasz Masłowski
Grupa odbiorców: szkoła podstawowa, gimnazjum
Streszczenie zajęć: Podczas zajęć omówimy proponowaną podstawę programową do klas 4-8 SP pod kątem zmian w stosunku do obecnej podstawy programowej w SP i gimnazjum. Przedyskutujemy z uczestnikami zajęć ewentualne skutki takich zmian pod kątem zakresu wymagań i treści nauczania oraz kształtu podręczników. Pomożemy we właściwej interpretacji tego dokumentu. Czy szatan z siódmej klasy zdoła rozwikłać tę zagadkę?

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min

Adam Makowski o sobie: Pracuję w Zespole Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Mam doświadczenie w pracy zarówno na poziomie gimnazjum jak i liceum. Od 2005 r. pełnię funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych. Jestem egzaminatorem OKE zarówno na poziomie gimnazjalnym jak i na poziomie maturalnym. Od wielu lat pełnię funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów. W 2008 roku pełniłem funkcję kierownika wojewódzkiego zespołu do spraw upowszechniania podstawy programowej w programie MEN „Edukacja Skuteczna, Przyjazna i Nowoczesna”. Byłem ekspertem w projekcie MEN „e-podręczniki do kształcenia ogólnego”. Obecnie pełnię funkcję zastępcy prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz członka Zarządu Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.

Tomasz Masłowski o sobie: W latach 1986-1992 pracowałem jako nauczyciel matematyki w Ogólnokształcącym Liceum Wojskowym w Toruniu. Od 1992 roku w X LO w Toruniu, a od 1993 roku pełnie funkcję zastępcy Zespołu Szkół nr 10 im. Prof. Stefana Banacha w Toruniu (X LO + Gimnazjum nr 11). Jestem od 1996 roku głównym organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych. Jestem edukatorem „Nowej Szkoły” 2000 rok. Pełniłem wielokrotnie funkcje egzaminatora i weryfikatora egzaminu maturalnego. Prowadzę zajęcia w Toruńskiej Wyższej szkole Przedsiębiorczości (ćwiczenia z matematyki i statystyki). Jestem członkiem SNM, prowadziłem wielokrotnie na konferencjach SNM warsztaty jak i wykłady.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz