niedziela, 24 lutego 2019

Odeszła od nas Maria Legutko ...


W dniu 24 lutego 2019 r. zmarła nasza koleżanka Marysia Legutko. Marysia od lat związana była z Oddziałem Krakowskim SNM, w obecnej kadencji była Przewodniczącą tego oddziału. Jako doświadczony dydaktyk matematyki, zawsze z zaangażowaniem i z głosem rozsądku włączała się w dyskusje na temat poprawy kształcenia matematycznego oraz rozwiązywanie problemów polskiej oświaty. Jako Przewodnicząca Oddziału współpracowała z Zarządem Głównym SNM wspierając nas swoim potencjałem merytorycznym i często potrzebnym w burzliwych dyskusjach opanowaniem i spokojem. Marysiu, dziękujemy za Twój czas poświęcony nam osobiście, naszemu Stowarzyszeniu, edukacji matematycznej i ogólnie - oświacie. Będzie nam Ciebie brakowało.

Mężowi, całej rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy współczucia i łączymy się w bólu,
Prezydium i Zarząd Główny wraz z całą społecznością SNM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz