wtorek, 24 listopada 2015

Barbara Pieronkiewicz - Mathematical Knowledge for Teaching - rozwiązywanie zadań

Warsztaty na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016

Barbara Pieronkiewicz. Zajęcia inspirowane są doniesieniami z raportów Instytutu Badań Edukacyjnych oraz badań prowadzonych za granicą (Ball, D. L., Hill, H. C., & Bass, H. (2005), Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008), Tirosh, D.,& Even, R. (1997)). Wyraźnie wynika z nich, że jako nauczyciele matematyki powinniśmy nieustannie rozwijać swoje kompetencje merytoryczne i dydaktyczne.
Na warsztatach zapraszam Państwa do wspólnego rozwiązywania zadań, i wspólnej matematycznej refleksji nad nimi.

Poziom nauczania: kształcenie nauczycieli
Rodzaj zajęć: warsztat
Czego dotyczą zajęcia: kształcenie nauczycieli

Barbara Pieronkiewicz o sobieDoktorantka w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Autorka kilku rozdziałów w monografiach m.in
  • Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych, Jabłonkowska M. (red.) Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. Praktyka, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2013 ;
  • Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień matematycznych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych, Kąkol H. (Red. Nacz.)Prace monograficzne z dydaktyki matematyki: Współczesne problemy nauczania matematyki (5),  Koło SNM Forum Dydaktyków Matematyki, Bielsko – Biała 2014,
  •  Koncepcja kształcenia transgresyjnego oraz teoria dezintegracji pozytywnej jako odpowiedź na specjalne potrzeby edukacyjne współczesnej młodzieży, Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne, tom 7, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.
Prywatnie absolutny pasjonat ... wszystkiego, czym się zajmuje. Mama 3 dzieci. A dla uczestników KK SNM, po prostu Basia :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz