wtorek, 24 listopada 2015

Tomasz Masłowski i Piotr Nodzyński - Dwaj Panowie od matematyki przedstawiają...

Wykład i warsztaty na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Warszawa, luty 2016

Tomasz Masłowski X LO Toruń, Piotr Nodzyński ZS UMK GiLA Toruń

WYKŁAD: Rozwijanie myślenia matematycznego.
Myślenie matematyczne jego etapy i jak je kształtować na lekcjach matematyki.


Poziom nauczania: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Rodzaj zajęć: wykład
Czego dotyczą zajęcia: kształcenie nauczycieli

WARSZTAT: Co z tą maturą 2016?
Poruszymy różne kwestie związane z egzaminem maturalnym w roku 2016 oraz z lat wcześniejszych, jak i przyszłych.


Poziom nauczania: szkoła ponadgimnazjalna, kształcenie nauczycieli
Rodzaj zajęć: warsztat
Czego dotyczą zajęcia: przygotowanie do egzaminów

WARSZTAT: Co z matematyką w szkole po roku 2020?
Dyskusja o roli matematyki w przyszłej szkole podstawowej i ponadpodstawowej po roku 2020. Zapraszamy także nauczycieli gimnazjów.


Poziom nauczania: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
Rodzaj zajęć: warsztat
Czego dotyczą zajęcia: inne


Opisy ich warsztatów są zwykle krótkie i nie planują ich rozwijać, ale uczestnicy konferencji SNM wiedzą, że na ich zajęciach trudno znaleźć wolne miejsca.
Tomasz Masłowki o sobie
Naczyciel, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (weryfikator Zespołu Egzaminatorów na egzaminie maturalnym). Posiadam doświadczenie w pracy nauczyciela matematyki na poziomie gimnazjum i liceum. Kilka publikacji w czasopismach matematycznych. Kurs dla kierowniczej kadry oświatowej. Obecnie wicedyrektor ds. dydaktycznych w Zespole Szkół nr 10 im. Stefana Banacha w  Toruniu. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Autor i współautor wielu książek do nauczania matematyki na poziomie gimnazjum i liceum. Jeden z współorganizatorów konkursu wojewódzkiego im. Stefana Banacha na poziomie liceum w województwie kujawsko – pomorskim.

Piotr Nodzyński o sobie

Nauczyciel, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (Przewodniczący Zespołu Egzaminatorów na egzaminie gimnazjalnym i sprawdzianie oraz EPS na egzaminie maturalnym), doświadczenie w pracy na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Kilka publikacji w czasopismach matematycznych. Autor i współautor wielu książek do nauczania matematyki na poziomie szkoły podstawowej , gimnazjum i liceum. Ukończone studia podyplomowe z nauczania matematyki z informatyką w roku 1986 na UMK w Toruniu. Wieloletni doradca metodyczny na poziomie gimnazjum
i szkoły podstawowej w KP CEN w Toruniu oraz TODiDN w Toruniu. Obecnie nauczyciel w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, członek Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Właściciel Wydawnictwa „Aksjomat” specjalizującego się w wydawaniu książek z matematyki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz