środa, 15 października 2014

Po co mi matematyka?

Warsztaty na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Zakopane, luty 2015

Monika Sawicka


Współpracowałam z Opolskim SNM, i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, prowadziłam warsztaty dla nauczycieli matematyki np. "matematyczne gry terenowe i planszowe", z których materiały zostały wydane w formie książkowej jako zeszyt metodyczny w 2010 r. przez wydawnictwo Nowik i MODN w Opolu. Obecnie podjęłam studia doktoranckie i w pracy naukowej planuję zająć się dydaktyką matematyki.
Podczas warsztatów chciałabym podzielić się tym czym zajmuję się na co dzień prowadząc Akademię Logicznego Myślenia i Matematyki.

W Akademii prowadzę zajęcia dla uczniów zdolnych i słabych, pracując na tych samych pomocach dydaktycznych, co z uczniem słabym, przygotowuję do konkursów i olimpiad.
Po co mi matematyka? Jakie umiejętności powinniśmy rozwijać? Jak uczyć myśleć i zarażać pasją do królowej nauk? Czyli jak uczyć nie ucząc? Warsztaty będące inspiracją do pracy dla każdego nauczyciela, do wykorzystania zarówno na zajęciach wyrównawczych, lekcjach matematyki jak i na kółku matematycznym. 

Poziom nauczania: Nauczanie początkowe, Szkoła podstawowa
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia? Praca z uczniem zdolnym, Praca z uczniem słabym, Konkursy i olimpiady,

Zobacz więcej informacji o konferencji


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz