poniedziałek, 1 grudnia 2014

Heurystyczne metody nauczania a łamigłówki matematyczne

Wykład na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Zakopane (Kościelisko), luty 2015

Joanna Kandzia. Przestawione zostanie pojęcie twórczości w matematyce: czy matematyk jest twórcą czy odkrywcą? Funkcja metod heurystycznych w nauczaniu matematyki. Krótki przegląd zadań łamigłówkowych (z rozwiązaniami) na przestrzeni dziejów do wykorzystania na lekcjach. Łamigłówki matematyczne prowadzą do rozwiązań zarówno użytkowych jak i poznawczych. Istotne jest pokazanie młodzieży, że matematyką można się bawić, że matematyka nie jest aż tak bardzo oddalona od ich zainteresowań.  

Poziom nauczania: Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
Czego dotyczą zajęcia: Praca z uczniem zdolnym, Praca z uczniem słabym, Ciekawy pomysł na lekcję

Dr Joanna Kandzia jest adiunktem na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz praktykującym (dyplomowanym) nauczycielem matematyki i informatyki. Prowadzi warsztaty i kółka matematyczne/informatyczne dla uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Stworzyła i koordynuje ogólnopolski konkurs matematyczny online „Internetowa przygoda z matematyką (IPM)”. Jest koordynatorem wielu projektów, w tym projektu „Nowe metody nauczania w matematyce”. W pracy naukowej i praktyce pedagogicznej zajmuje się wykorzystaniem mediów cyfrowych w nauczaniu matematyki (platforma zdalnego nauczania; programy komputerowe do kształcenia interdyscyplinarnego – GeoGebra; programy użytkowe; metoda WebQuest; prezentacje multimedialne).
Badaniem zależności oraz efektów stosowania technologii informacyjnych w matematyce. Posiada szereg publikacji naukowych z tej dziedziny. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych oraz projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących zastosowania ICT w nauczaniu.


 Więcej informacji o konferencji w Kościelisku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz