Próbne egzaminy zewnętrzne - z SNM to proste!


EDYCJA 2018/2019

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wzorem ubiegłych lat, po raz piąty, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki przygotowuje próbne egzaminy zewnętrzne. Terminy odtajnienia arkuszy, arkusze oraz klucze odpowiedzi i schematy punktowania w formacie *.pdf zostaną opublikowane na tej stronie. Pliki będą zabezpieczone hasłem. Hasła do plików otrzymają nieodpłatnie wszyscy członkowie SNM do dnia 4 stycznia 2019 r. na adresy mailowe członków SNM (bez konieczności zgłaszania szkoły) oraz do szkół, które zgłosiły się do programu (patrz niżej).

Nauczyciele, którzy nie są członkami SNM, aby otrzymać hasła do plików powinni:
- wpłacić 30 zł na konto SNM: 02 1560 1023 0000 9020 0003 4756 GETIN Noble Bank SA;
- zgłosić szkołę pisząc maila na adres snmbiuro@gmail.com z podaniem: nazwy szkoły, adresu mailowego szkoły; (hasła zostaną przesłane na podany adres szkoły).

Terminy odtajnienia arkuszy w edycji 2018/2019

- Próbny sprawdzian w klasie trzeciej SP z matematyki
Termin odtajnienia arkuszy: 7 stycznia 2019 r., godz. 9.00);

- Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki
Termin odtajnienia arkuszy: 8 stycznia 2019 r., godz. 9.00);

- Próbny egzamin gimnazjalny z matematyki
Termin odtajnienia arkuszy: 9 stycznia 2019 r., godz. 9.00);

- Próbny egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy
Termin odtajnienia arkuszy: 10 stycznia 2019 r., godz. 8.00);

- Próbny egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony
Termin odtajnienia arkuszy: 10 stycznia 2019 r., godz. 12.00);


Poprzednie edycje programu ->

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz