wtorek, 7 lutego 2023

dr Jarosław Kowalski - "Tajniki statystyki opisowej z pakietem R w nauczaniu szkolny”

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: dr Jarosław Kowalski

Temat: "Tajniki statystyki opisowej z pakietem R w nauczaniu szkolny"

Czego dotyczą zajęcia: Ucząc statystyki – nauki, która zajmuje się danymi liczbowymi dotyczącymi zjawisk masowych stawiamy pytania: jakie informacje można uzyskać na podstawie tych danych statycznych i w jakim stopniu są one miarodajne. Statystyka jest obecna w wielu dziedzinach i istnieje wiele dziedzin w których odgrywa kluczową fundamentalną rolę w postępie wiedzy. Jak organizować proces jej nauczania? Jak przekonywać i zachęcać uczniów do jej  uczenia się?
Czy w ogóle można nią zainteresować młodzież? Niebagatelną, ważną a wręcz wiodąca role może tutaj odegrać komputer, jego zastosowanie a w szczególności oprogramowanie statystyczne. Gromadzi, porządkuje, klasyfikuje, ilustruje graficznie zgromadzone podczas obserwacji wyniki. Robi to w porównaniu z człowiekiem o wiele szybciej. 

Podczas mojego warsztatu przedstawię przykłady analiz statystycznych, które mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym w nauczaniu szkolnym. Podstawowe operacje wykonywania obliczeń statystycznych, wizualizacji zebranych danych, ich implementacje w języku R wymagającą elementarnej znajomości tego pakietu co może przyczynić się do lepszego zrozumienia podstaw statystyki.

Kowalski o sobie – 
adiunkt w Katedrze Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie były nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie. Zainteresowania naukowe: dydaktyka matematyki, statystyka, probabilistyka, oprogramowanie edukacyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz