niedziela, 25 września 2016

Warszawska Akademia Matematyki i Muzyki

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zaprasza nauczycieli informatyki, matematyki, muzyki na Warszawską Akademię Matematyki i Muzyki,
która odbędzie się w dniach: 30 września 2016 roku w godzinach 9.00 – 16.00 oraz 1 października 2016 roku w godzinach 12.00 – 21.00 w audytorium im. Karola Szymanowskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2.

Cele konferencji:
poznanie praktycznych zastosowań matematyki i informatyki w muzyce, kompozycji, tańcu;
poszerzenie i pogłębienie wiedzy ogólnej nauczycieli.

Konferencja jest bezpłatna. Organizatorzy nie zapewniają cateringu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Zapisy odbywają się przez stronę internetową:
 https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawska-Akademia-Matematyki

Doradcy metodyczni m. st. Warszawaw zakresie matematyki i informatyki


PROGRAM KONFERENCJI

30  września  2016  r.            
9.00 - 16.00  
Rejestracja uczestników. Rozpoczącie. Powitanie uczestników przez władze UMFC i przedstawicieli WCIES
Referaty
Matematyka, światopogląd, a percepcja estetyczna rzeczywistości artystycznej.   Prof. dr hab. Witold Osiński
Harmonia struktur. Teoria a praktyka.   Dr Krzysztof Heering
Łańcuchy Markowa w kompozycji wspomaganej komputerowo i analizie harmonicznej.   Wojciech Marzec
Czy wykonanie artystyczne muzyki można zmierzyć? Analiza akustyczna nagrań pianistycznych.
Prof. dr hab. Krystyna Juszyńska i mgr inż. Piotr Rogowski
Ubytki słuchu u młodych muzyków.   mgr inż. Piotr Rogowski
Zastosowanie metod sonifikacji w instalacji dźwiękowej.   Dorota Błaszczak
Wykorzystanie wielozmiennowych metod statystycznych do analizy danych z badań nad dobrostanem psychicznym artystów interpretujących.   Dr Aneta Bartnicka – Michalska
Odpowiedzi impulsowe jako cyfrowa reprezentacja brzmienia sal w akustyce i architekturze. Słuchowa ocena akustyki na podstawie auralizacji odpowiedzi impulsowych sal.  Dr inż. Tadeusz Fidecki

1  października  2016  r.            12.00 – 21.00
Referaty
Tworzenie gier komputerowych i kreowanie interaktywnej warstwy dźwiękowej - praktyczne zastosowanie umiejętności matematyczno-informatycznych podczas realizacji dyplomowych projektów studenckich w środowisku Cycling '74 Max, na przykładzie projektu "Czarna skrzynka”.   Igor Szymański
Partytura spektralna.   Krzysztof Cybulski
Artystyczna inspiracja geometrią i liczbą w mojej muzyce symfonicznej na przykładzie utworów: Symfonia Okręgów i Symmetrical Visions.   Dr Bartosz Kowalski
Algorytmy potrzebne w kompozycji muzycznej   Andrzej Kopeć
Morfologia Materiału dźwiękowego   Krzysztof Czaja
Ćwiczenia muzyczno - ruchowe wspomagające procesy myślowe na lekcji matematyki   
Prof. dr hab. Magdalena Stępień
Improwizacja na modelach stochastycznych i jej zastosowanie w kompozycji.   Franciszek Araszkiewicz
TAK SAMO TYLKO INACZEJ.  Czyli jak kompozytor rozwiązuje problemy matematyczne, a matematyk komponuje nawet o tym nie wiedząc.   Dr Mateusz Bień
Koncert
Wykonawcy: Franciszek Araszkiewicz, dr Mateusz Bień, dr Wojciech Błażejczyk, Krzysztof Cybulski,
Krzysztof Czaja, Aleksander Dębicz, Andrzej Kopeć, Magdalena Łapińska, Karolina Paulina Matuszkiewicz,
Mikołaj Marek Pałosz, Olga Przybył, Piotr Zawadzki.
Utwory:  Partytura interaktywna, Study of BrainFields 1 na fale mózgowe i pola elektromagnetyczne, dur ca. 10'
Fortepian solo, ca. 5'-7': -  J.S. Bach 5 Sinfonii BWV 787-791
Study of BrainFields 1 na fale mózgowe i pola elektromagnetyczne, dur ca. 10'

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz