sobota, 8 listopada 2014

Wykłady dr Anny Rybak na konferencji w Kościelisku

Wykłady na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Zakopane (Kościelisko), luty 2015

Praca badawcza ucznia z programem GeoGebra drogą do samodzielnego konstruowania wiedzy matematycznej.
Poszukujemy takich metod pracy z uczniami, które zaowocują rozszerzeniem zasobu wiedzy uczniowskiej, dobrym jej zrozumieniem i trwałością. Jedną z takich metod jest organizowanie pracy badawczej ucznia prowadzącej do samodzielnego odkrywania matematyki. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną przykłady lekcji, podczas których uczniowie pracując z programem GeoGebra rozwiązują problemy prowadzące do konstruowania wiedzy.

Poziom nauczania: Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
Rodzaj zajęć: wykład
Czego dotyczą zajęcia: Technologia informacyjna, Ciekawy pomysł na lekcję

Geogebra w przygotowaniu do egzaminów.
Podczas wykładu zaprezentowana zostanie koncepcja wykorzystania programu Geogebra w procesie przygotowania do egzaminu maturalnego oraz egzaminu gimnazjalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wspieranie kształcenia umiejętności prowadzenia rozumowań, która to umiejętność jest podczas egzaminów sprawdzana.

Poziom nauczania: Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
Rodzaj zajęć: wykład
Czego dotyczą zajęcia: Technologia informacyjna, Egzaminy

Koncepcja kompleksowego wspomagania kształcenia matematycznego wykorzystaniem mediów na poziomie szkoły podstawowej
Często nauczyciele starają się opracować spójny system wspomagania kształcenia różnorodnymi mediami. Ważna jest wówczas metodyka wykorzystania mediów. Podczas wykładu zaprezentowana zostanie koncepcja kompleksowego wykorzystania mediów w kształceniu matematycznym na poziomie szkoły podstawowej. Główny nacisk położono na aktywną i twórczą postawę ucznia i takie wykorzystanie mediów, które prowadzi do samodzielnego konstruowania wiedzy.

Poziom nauczania: Szkoła podstawowa
Rodzaj zajęć: wykład
Czego dotyczą zajęcia: Technologia informacyjna, Ciekawy pomysł na lekcję, Inne

Myślenie matematyczne w szkole
Wspólny wykład Anny Rybak i Istvána Lénárta
W podstawie programowej kształcenia ogólnego jest następujący zapis: Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: (…) myślenie matematyczne (...); myślenie naukowe (...) ”
Podczas wykładu postaramy się odpowiedzieć na pytania: Co to jest myślenie? Co to jest myślenie matematyczne? Co to jest myślenie naukowe? Jak kształcić na lekcjach matematyki umiejętność myślenia?

Poziom nauczania: Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
Rodzaj zajęć: wykład
Czego dotyczą zajęcia:Inne


Dr Anna Rybak pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki.
Obecnie również utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzi gościnnie lekcje z wykorzystaniem komputera, bierze udział w licznych projektach o tematyce dydaktycznej. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W swojej pracy dydaktycznej opiera się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej. Dr Anna Rybak zajmuje się również popularyzacją nauki, zwłaszcza z zakresu różnych systemów geometrycznych, umożliwiając poprzez dobór odpowiednich metod i środków dydaktycznych odbiorcom w różnym wieku i na różnych poziomach „zaawansowania naukowego” zrozumienie i samodzielne odkrywanie treści matematycznych znacznie wykraczających poza podstawę programową.

Więcej o konferencji w Kościelisku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz