piątek, 21 lutego 2014

VI Chorzowski Festiwal Nauki

Zarząd Katowicko-Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki ma przyjemność zawiadomić, że w dniu 31 marca 2014 roku organizuje szkoleniową konferencję metodyczną dla nauczycieli przedszkoli, nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz rodziców dzieci objętych eksperymentem.

Temat: „Klasa eksperymentalna z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych”

Miejsce konferencji: Młodzieżowy Dom Kultury, Chorzów, ul. Lompy 13.
Termin konferencji: 31 marca 2014r., g. 12.00 - 17.00.

Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzowa, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki; zespół doradców metodycznych Chorzowa, Gimnazjum nr 4 w Chorzowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Chorzowie.

Cele:
1) Wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem eksperymentu pedagogicznego w Chorzowie.
2) Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.
3) Ukazanie znaczenia współpracy rodziców i szkoły w edukacji dzieci.
4) Zapoznanie się z aktualną literaturą związaną z tematem konferencji.

Honorowy patronat: mgr Wiesław Ciężkowski – z-ca ds. społecznych Prezydenta Miasta Chorzowa.

Honorowy Gość prowadzący wykład: prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.

Program Konferencji:

12.00 – 12.10 - Otwarcie.
12.10 – 13.30 – Wykład prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej: „Ważniejsze reguły wspierania w rozwoju i w edukacji  dzieci uzdolnionych matematycznie”.
13.30 – 14.00 - Przerwa na kawę.
14.00 – 16.00 – Prezentacje przedszkoli i szkół Chorzowa, które od września 2013 przystąpiły do realizacji eksperymentu pedagogicznego zatytułowanego: „Klasa eksperymentalna z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych” ukazujące przykłady osiągnięć uczniów.
16.00 – 17.00 – Dyskusja.

Warsztaty towarzyszące konferencji:

14 marca 2014, godz. 17.00 – 22.00, Zespół Szkół Sportowych nr 2 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie;
„Wieczorne spotkanie z matematyką” – warsztaty z udziałem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli  – koordynator:  mgr Zofia Majerska.

Konferencji metodycznej towarzyszyć będzie wystawa aktualnej literatury pedagogiczno – psychologicznej przygotowanej przez Filię PBW w Chorzowie oraz wystawa prezentująca dorobek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Katowicko – Częstochowskiego.

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały konferencyjne oraz potwierdzenie udziału w konferencji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz