czwartek, 6 lutego 2014

XXIII Bielskie Warsztaty MatematyczneStowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, zapraszają  nauczycieli wszystkich typów szkół na

XXIII Bielskie Warsztaty Matematyczne „Byliśmy w Helu”.

 

Dla każdego coś innego, czyli jak pracować z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych
Konferencja odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 24  dniu 28 lutego 2014 r. (piątek) w godz. 15.00 - 18.30

Organizatorzy zapewniają: udział w wykładach, warsztatach, prezentacjach prowadzonych przez doradców metodycznych, nauczycieli praktyków, a także materiały konferencyjne; możliwość zakupu nowości, pomocy dydaktycznych i ciekawych publikacji, opłacenia składek, słodki poczęstunek oraz miłą atmosferę.

Program konferencji:

14.30-14.55 - rejestracja uczestników konferencji
15.00-15.05 – przywitanie uczestników, zaproszonych gości
15.05-16.00 – wykład Haliny Juraszczyk pt. Trudności w uczeniu się – przyczyny tych trudności i ich pokonywanie
16.00-16.15 – przerwa kawowa, zakupy
16.15-17.15 – I sesja warsztatowa (4 warsztaty do wyboru):

  • Dostosowanie wymagań dla uczniów z wybranymi deficytami rozwojowymi – H. Juraszczyk (WP)
  • Gry i zabawy matematyczne, czyli tematy „trudne i nudne” w łatwy i angażujący uczniów sposób
  • - bingo matematyczne – J. Świercz, wydawnictwo Nowik (SP, G)
  • Jak przygotować uczniów do samodzielnego dowodzenia twierdzeń? – H. Babik-Dziedzic (SP, G)
  • Praca z uczniem zdolnym. Kongruencje – M. Dębska

17.15-17.30 – przerwa kawowa, zakupy
17.30-18.30 – II sesja warsztatowa

  • Jak uczyć rozumowania matematycznego w szkole podstawowej? – K. Barteczko-Chrapek (SP, G)
  • Dlaczego warto używać łamigłówek na lekcjach? – H. Piotrewicz-Nowik, wydawnictwo Nowik (WS)
  • TIK-i na lekcjach matematyki (propozycje wykorzystania zasobów Internetu. – M. Maryszewska-Kwaśny (WP)
  • Matematyczne niesamowitości – kilka pomysłów na to, jak zaciekawić matematyką uczniów szkoły podstawowej? – M. Glac (SP, G)

18.30-18.40 – zakończenie, odbiór zaświadczeń
18.40-19.15 – Walne Zgromadzenie członków SNMPotwierdzenie udziału:

osobiście: Biuro SNM Bielsko-Biała, ul. Legionów 25 (III piętro)
telefonicznie: Biuro SNM  33 816 45 42
email: snmbiuro@gmail.com
Termin zgłoszenia: do 21 lutego 2014 r.

*Opłata konferencyjna:

 Członkowie SNM:
8,15 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna (w co najmniej 70%) opłata zwolniona jest z podatku VAT.
10,00 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .
Członkiem SNM jest osoba zapisana do Stowarzyszenia z aktualnie opłaconą  składką członkowską.

Niezrzeszeni w SNM:
16,27 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna
(w co najmniej 70%) opłata zwolniona jest z podatku VAT.
20,00 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .

Opłata obejmuje:

materiały konferencyjne
udział w zajęciach
zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji
poczęstunek

Wpłata:

gotówką w Biurze SNM
przelewem  na konto SNM:

02 1560 1023 0000 9020 0003 4756 GETIN Noble Bank SA o/Bielsko-Biała (tytułem XXIII Bielskie Warsztaty Matematyczne)


Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – Władysław Mąsior

Konsultant metodyczny Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – Katarzyna Parcia

Przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM – Alicja Krzempek

*Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,

lub

c) finansowane w całości ze środków publicznych

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Finansów  z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w § 13 pkt 20 doprecyzowano, że zwolnienie to dotyczy również sytuacji, kiedy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz