Diagnoza źródłem wiedzy o uczniu i klasie - z SNM wiesz lepiej!


EDYCJA 2016/2017

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Członkowie SNM! Patrząc na duże zainteresowanie naszymi akcjami związanymi z próbnym sprawdzianem i próbnymi egzaminami zewnętrznymi, chcemy zaproponować Wam nową formę wsparcia w postaci diagnozy na początek roku szkolnego. Nową akcję będziemy prowadzili pod szyldem:

Diagnoza źródłem wiedzy o uczniu i klasie - z SNM wiesz lepiej!


W bieżącym roku chcemy przetestować zapotrzebowanie na tego typu materiały, stąd materiał tylko dla klasy pierwszej gimnazjum.

Poniżej zamieszczamy pliki zawierające arkusze diagnostyczne w dwóch wersjach, odpowiedzi oraz schematy punktowania i kartoteki do pobrania w wersji *.pdf. Arkusze są chronionym hasłem. Hasła do plików zostało przesłane 30 sierpnia na adresy mailowe członków SNM.

PLIKI DO POBRANIA, wrzesień 2016:

1. Diagnoza w klasie pierwszej gimnazjum z matematyki

WERSJA 1 (tylko zadania otwarte)
ARKUSZ (wersja 1) ->
SCHEMAT PUNKTOWANIA (wersja 1) ->
ROZWIĄZANIA (wersja 1) ->

WERSJA 2 (zadania zamknięte oraz zadania otwarte)
ARKUSZ (wersja 2) ->
SCHEMAT PUNKTOWANIA (wersja 2) ->
ROZWIĄZANIA (wersja 2) ->

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz