poniedziałek, 16 października 2023

Odeszła Jola Wałachowska

Nasza koleżanka Jola Wałachowska była z nami praktycznie od początku działania SNM. Uczyła w szkołach podstawowych i gimnazjum w Pułtusku, była współzałożycielem i wieloletnim dyrektorem Szkoły Społecznej w Pułtusku. Dzieliła się swoim doświadczeniem jako wizytator Kuratorium Oświaty w Ciechanowie. Znajdowała czas na pracę w naszym stowarzyszeniu. Była aktywnym członkiem Zarządu SNM III i IV kadencji (1996-2010). Od samego początku istnienia aktywna w Grupie Roboczej Warsztat Otwarty. Zarówno podczas spotkań śródrocznych, jak i podczas konferencji. Dwukrotnie zorganizowała niezapomniane spotkania Grupy w Pułtusku. Chętnie dzieliła się pomysłami. Ratowała w różnych sytuacjach, zaczynając od wyszukania cennych pomocy dydaktycznych w swoim pękatym piórniku nauczycielskim. Swoim zaangażowaniem potrafiła zarazić innych, w tym swoje dzieci, które z wielką pasją zaangażowały się organizację Pracowni podczas kilku konferencji.
Zawsze pogodna, szukająca dobrych stron w każdej sytuacji. Wrażliwa na problemy innych. Gdy sama nie mogła pomóc, starała się kontaktować ze sobą potrzebujących pomocy z tymi, którzy mogli pomóc. Jej życzeniem było, aby zamiast kwiatów złożyć datek na rzecz tych, którzy pomagają innym (Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia).
Ostatni raz widzieliśmy się w 2019 roku podczas XXVIII KK SNM w Opolu. Później były spotkania wirtualne. Będzie nam jej bardzo brakowało, jej uśmiechu, jej rad, po prostu Jej.

Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy współczucia i łączymy się w bólu,
Prezydium i Zarząd Główny wraz z całą społecznością SNM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz