czwartek, 11 marca 2021

Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Matematyki

Oddział Krakowski PTM zaprasza uczniów szkół średnich zainteresowanych matematyką oraz studentów do Konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Matematyki. Autorskie rozwiązania należy nadesłać nie później niż 14 marca 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy. Formularz, zadania i regulamin znajdują się na stronie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego ->.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz