poniedziałek, 24 września 2018

Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki do udziału w międzynarodowej konferencji

Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions
13-16 marca 2019 r.
Kraków


Organizatorem wydarzenia jest Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wykłady plenarne wygłoszą zaproszeni profesorowie: Gerald Goldin (USA), Anna Sfard (Izrael), David Tall (UK) oraz Rina Zazkis (Kanada). Organizatorzy przewidują tłumaczenie wykładów na język polski. Planowana jest także organizacja specjalnej sesji warsztatowej w języku polskim. Zgodnie z umową o współpracy, członkowie SNM mają zagwarantowaną niższą opłatę konferencyjną przez cały czas trwania rejestracji.
Czytaj więcej ->

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz