wtorek, 28 czerwca 2016

Współpraca z Wydawnictwem Prawniczym Oficyna MM

Wydawnictwo Prawnicze Oficyna MM z Poznania przygotowuje publikacje skierowane do dyrektorów szkół, przedszkoli oraz nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych edukacją. Aktualnie Wydawnictwo planuje wydanie (jeszcze w 2016 r.) specjalnej serii związanej z edukacją matematyczną w postaci 5 części – każda z nich stanowiłaby oddzielną publikację i byłaby skierowana do klas 4–6 szkoły podstawowej:
Matematyka a literatura
Matematyka a kosmos
Matematyka a sztuka
Matematyka a przyroda
Matematyka a muzyka
Osoby zainteresowane stworzeniem treści którejś z wymienionych powyżej książek, mogą kontaktować się z p. Katarzyną Lewińską: klewinska[at]oficynamm.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz