wtorek, 20 października 2015

Konferencja w Rybniku, 14 listopada 2015

Oj dzieje się, dzieje... Kolejna konferencja...

Konferencja w RODNiIP "WOM" w Rybniku, 14 listopada 2015r.

Zarząd Katowicko-Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki ma przyjemność zawiadomić, że w dniu 14 listopada 2015 roku organizuje szkoleniową konferencję metodyczną dla nauczycieli matematyki.   

Hasło konferencji: " Matematyka niekonwencjonalnie ".
Cele konferencji:
1) Promowanie kreatywnego podejścia do nauczania matematyki.
2) Pogłębienie wiedzy zawodowej nauczycieli matematyki.
3) Wymiana doświadczeń.

Program konferencji:
10.00 - 10.05 - Otwarcie.
10.05 – 11.05 – Referat: Co w matematyce piszczy? – dr Tadeusz Ratusiński; Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

11.05 – 11.30 – Przerwa na kawę.

11.30 – 12.15 – I sesja warsztatowa:

a) Zadania na dowodzenie w gimnazjum – Grzegorz Derbis, doradca metodyczny matematyki, Chorzów. (G)
b) Elementy programowania w nauczaniu matematyki i fizyki - projekt iCSE4schools -  Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś, Chorzów, SNM  (G+PG)
c) Origami w szkole – róża Kawasaki – Teresa Żodziewska, SNM. (Przedszkola, SP, G)

12.20 – 13.05 - II sesja warsztatowa.
a) Bryły platońskie z kwadratu techniką origami – Marta Kądziołka, Bytom, SNM. (SP, G)
b) Zadania na dowodzenie w gimnazjum – Grzegorz Derbis, doradca metodyczny matematyki, Chorzów. (G)
c) Wieczorne spotkania z matematyką -  Zofia Majerska, Chorzów, SNM  (SP, G)

Konferencji metodycznej towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dorobek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Katowicko – Częstochowskiego.

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały konferencyjne oraz potwierdzenie udziału w konferencji.

Koszt udziału w konferencji (płatne w RODNiIP „WOM” w dniu konferencji):
- Członkowie SNM: 20 zł (16,50 zł bez VAT)
- Pozostali uczestnicy: 30 zł (24,50 zł bez VAT)
(Uwaga: kwotę bez VAT płacą osoby, które biorą KP lub fakturę na szkołę)

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: dział szkoleń WOM w Rybniku 32 4247472 lub e-mail: edu@wom.edu.pl

Bliższych informacji udziela dział szkoleń lub konsultant RODNiIP „WOM” w Rybniku  Marzena Bugiel tel. 504955869

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz