sobota, 10 stycznia 2015

Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu

Rok 2015 został ogłoszony przez Sejmik Województwa Pomorskiego Rokiem Matematyki na Pomorzu. W ciągu całego roku będzie odbywało się szereg imprez, skierowanych do wszystkich mieszkańców Pomorza, mających na celu propagowanie matematyki oraz zaprezentowanie jej znaczenia i zastosowań poprzez seminaria, wkłady, warsztaty naukowe dla uczniów, gry i zabawy, ogródki matematyczne dla przedszkolaków, konkursy np. plastyczne, na esej, gastronomiczny. W nocy z 13 na 14 marca odbędzie się Pomorska Noc Matematyki, w trakcie której w całym woj. pomorskim odbędą się wieczorne i nocne spotkania z matematyką. Katalog imprez jest wciąż otwarty i wzbogaca się o coraz to nowe propozycje. W działania zaangażowało się szereg osób, instytucji, placówek, uczelni, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych.


Więcej informacji na stronie projektu ->.

Zapraszamy do solidaryzowania się z tą inicjatywą i dołączenia do niej realizując w swoim środowisku pomysły na przybliżenie matematyki. Aby zaangażować się w Rok Matematyki na Pomorzu wystarczy zaproponować własne wydarzenie i wysłać na adres urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl następujące informacje: Nazwa wydarzenia, Opis wydarzenia, Termin i miejsce wydarzenia, Kto może wziąć udział?, Kontakt do Organizatorów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz