środa, 2 lipca 2014

Zaproszenie Fundacji Dobrej Edukacji dla nauczycieli matematyki w Polsce


Nowo powstała Fundacja Dobrej Edukacji (FDE), założona przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, współpracująca z Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College) oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje nauczycieli zainteresowanych współpracą w projektowaniu i wdrażaniu innowacji w obszarze kształcenia nauczycieli.

Zaproszenie kierowane jest do nauczycieli, którzy, spełniając się w pracy z dziećmi i młodzieżą, chcieliby zostać „nauczycielami nauczycieli” (teacher educators).

Szukamy osób:

·         zdolnych do refleksyjnego, krytycznego spojrzenia na własne nauczanie oraz do prezentowania własnych doświadczeń w sposób przydatny dla innych;
·         zdolnych do analizy procesów nauczania i uczenia się uczniów;
·         otwartych na informacje zwrotną ze strony innych profesjonalistów;
·         z potencjałem akademickim (przez co rozumiemy zdolność intelektualnego zaangażowania w literaturę i dyskurs naukowy nt. dobrego nauczania);
·         z doświadczeniem w uczeniu dorosłych (prezentacje, warsztaty itp.);
·         komunikatywnych i otwartych na nowe doświadczenia edukacyjne.

Wybranym osobom zaoferujemy:

·         udział w seminarium edukacyjnym oraz w procesie rozwoju zawodowego, organizowanym w partnerstwie z Columbia University Teachers College;
·         perspektywę udziału w szkoleniach z zakresu teacher education, w Polsce i za granicą;
·         perspektywę współpracy z Fundacją Dobrej Edukacji w projektowaniu i wdrażaniu innowacji w obszarze kształcenia nauczycieli.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.fde.org.pl

Pytania można kierować na adres fde[at]fde.org.pl

Fundacja Dobrej Edukacji (FDE) rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku, a jej założycielem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW).

Statutowymi celami Fundacji Dobrej Edukacji są:

    wspieranie i promowanie rozwoju edukacji oraz działanie na rzecz poprawy jakości edukacji;
    działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dalszej profesjonalizacji ich pracy;
    budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, wspieranie liderów oświaty;
    wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Obecnie Fundacja koncentruje swoje działania na badaniu potencjału utworzenia w Polsce innowacyjnej instytucji kształcenia nauczycieli w oparciu o najlepsze światowe wzorce.

Działania Fundacji mają charakter niekomercyjny i nastawione są na poprawę jakości edukacji w Polsce, która według międzynarodowych badań w największym stopniu zależy od jakości pracy nauczycieli.

W projektowaniu i wdrażaniu innowacji w obszarze kształcenia nauczycieli Fundacja Dobrej Edukacji współpracuje z nowojorskim Kolegium Nauczycielskim Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College) oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizującym wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności od 2000 roku ogólnopolski Program „Szkoła Ucząca Się”.

Zespół

Magdalena Krawczyk-Radwan - Prezes Zarządu

Michał Miąskiewicz - Dyrektor Programowy

Katarzyna Znaniecka-Vogt - Dyrektor ds. Rozwoju

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz