środa, 20 listopada 2019

Agata Markowicz-Narękiewicz - warsztat: Jak rozbudzać w uczniach potrzebę nauki matematyki?

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: AGATA MARKOWICZ-NARĘKIEWICZ
Temat: Jak rozbudzać w uczniach potrzebę nauki matematyki?
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Uczestnicy warsztatów będą mogli zobaczyć i doświadczyć, jaką rolę w edukacji matematyki może zajmować nauczyciel, który poprzez stosowanie odpowiednio dobranych metod, technik i form pracy potrafi wzbudzić w uczniach potrzebę uczenia się. Na zajęciach zaprezentowane zostaną innowacyjne metody nauczania i oceniania, które przynoszą widoczne u uczniów efekty: uczniowie lubią, bo rozumieją matematykę, a wyniki egzaminów potwierdzają skuteczność sposobów nauczania. Nauczyciele biorący udział w zajęciach przekonają się, w jaki sposób połączenie nowoczesnych technologii i outdoor education pozwala uczniom na samodzielne doświadczenie oraz eksperymentowanie, a tym samym rozbudza w nich potrzebę zrozumienia matematycznych relacji, reguł i zasad.
Agata Markowicz-Narękiewicz o sobie – jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Matematyczno-Fizyczny), podyplomowych studiów z zakresu matematyki i informatyki, neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu, zarządzania oświatą, personelem w firmie, zasobami ludzkimi oraz wizerunkiem i promocją przedsiębiorstwa, a także kursów kwalifikacyjnych z oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. 
Od wielu lat pełnię funkcję eksperta w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy w zakresie: fizyki, matematyki, informatyki, oligofrenopedagogiki i zarządzania oświatą.

Jestem egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Posiadam doświadczenie, jako nauczyciel matematyki i fizyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Od ponad dwunastu lat współpracuję z uczelniami i szkołami wyższymi oraz ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadząc zajęcia dla studentów studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, warsztatów i szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli.
Specjalizuję się w prowadzeniu zajęć m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania oraz zarządzania oświatą.

Jestem autorem i współautorem wielu publikacji oświatowych oraz medycznych.

Twórczo wykorzystuję różnorodne formy przekazu wiedzy i ćwiczenia umiejętności, tak aby prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawą podróżą w głąb realizowanej tematyki.

Pasjonuję się tematyką metodyki nauczania, oceniania uczniów, przywództwa i wprowadzania zmian w szkole oraz neuronauką. Lubię czytać książki na temat neuropsychologii i neurobiologii. W wolnych chwilach relaksuję się słuchając muzyki.

Od roku prowadzę fan page na fb "Matematyka u Sienkiewicza", gdzie opisuję metody, formy i techniki pracy, jakie wykorzystuję podczas prowadzonych w szkole zajęć matematyki. https://www.facebook.com/matematyka.SP2/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz