wtorek, 7 stycznia 2014

Spis treści Kwartalnika SNM NiM, cz. IV

Spis treści wg autorów, zeszyty 1-50, lata 1992 2004


Olszewska Ewa, Rybak Anna, Jak wprowadzamy pojęcie ilorazu różnicowego i pochodnej funkcji w punkcie? – propozycja dwóch lekcji,  NiM 43, s. 24-28, jesień 2002
Olszewski Aleksander, Chaos, 400% błędu a może i więcej..., NiM 35, s. 28-30, jesień 2000
Ołtuszyk Irena, Geometria analityczna z kalkulatorem graficznym w klasie I liceum, przykłady zastosowania, NiM 46, s. 28-30, lato 2003
      -      i Wójtowicz Andrzej, Szymczak Andrzej, Obliczenia z kalkulatorem TI, NiM 33, s. 33, wiosna 2000
-    i Bober Leszek, NiM 37, s. 8, wiosna 2001
Omiljanowski Krzysztof, Liczby gościnne, NiM 23, s. 10-11, jesień 1997
-    Ile trójkątów, NiM 8, s. 12-13, zima 1993
Oramus Andrzej, Najwięcej punktów za zadanie najłatwiejsze, NiM 5, s. 11, wiosna 1993
-    Minimalne efekty nauczania matematyki w szkole podstawowej, zadania z Krakowa, NiM 2, s. 5-7, lato 1992
Orzeszek Agnieszka, Jak pracować z uczniami zainteresowanymi matematyką?  NiM 43, 29-30, jesień 2002,
-    i Miłosz Grażyna, Walczak Alina,  NiM 37, s. 43, jesień 2002
-    i Miłosz Grażyna,  NiM 33, s. 29-32, wiosna 2000

Pabich Bronisław, Seria Cabrista, NiM 50, s. 23-24, lato 2004
      -     Wariacje przestrzenne na temat pewnego zadania, NiM 43, s. 14-16, jesień 2002
-    Wykresy funkcji z = f(x,y) z programem Cabri II, NiM 37, s. 46-48, wiosna 2001
-    Ćwiczenie wyobraźni przy pomocy programu DP-Graph, NiM 37, s. 48-50, wiosna 2001
-    Geometria w gimnazjum... a co z uczniem uzdolnionym? NiM 33, s. 14-15, wiosna 2000
-    Zadanie z dużą nagrodą, NiM 26, s. 29, lato 1998
-    Magiczny siedmiościan bez kleju, NiM 24, s. 25, zima 1997
-    Magiczny siedmiościan, NiM 23, s. 18, jesień 1997
-    Nowa konstrukcja stycznej do okręgu, NiM 20 s. 21, zima 1996
-    Co to za bryła? NiM 16, s. 24-25, zima 1995
-    Jak całkowałem z CABRI, NiM 15, s. 30-31, jesień 1995
-    W poszukiwaniu miejsca geometrycznego, NiM 14, s. 14-15, lato 1995
-    Pola Czworokątów i CABRI, NiM 13, 2. 28, wiosna 1995
-    Zaczęło się od LOGO... skończyło się na... kalkulatorach graficznych, NiM 10, s. 26, lato 1994
-    CABRI a pochodna funkcji, NiM 9, s. 12-13, wiosna 1994
-    Warsztaty „CABRI” na lekcjach matematyki”, Kraków, 8-10 X 1993, NiM 8, s. 20, zima 1993
-    Z żółwiem w krainie spirali, NiM 7, s. 16-17, jesień 1993
-    Ślizgające się trójkąty, NiM 7, s. 22-23, Jesień 1993
-    Odkrywanie twierdzeń, NiM 6, s. 20-22, lato 1993
-    Wariacje na temat twierdzenia Napoleona, NiM 6, s. 22-23, lato 1993
-    i Michalska Beata, NiM 5, s. 12-13, wiosna 1993
-    NiM pojawi się CABRI, NiM 5, s. 19, wiosna 1993
Pacana-Kawalec Małgorzata i  Kowalska Jolanta,  NiM 41, s. 23, wiosna 2002
-    i Kowalska Jolanta, NiM 37, s. 34, wiosna 2001
Paczesna Ada i Mostowski Krzysztof,  NiM 40, s.10, zima 2001
-    i Mostowski Krzysztof,  NiM 38, s. 32, lato 2001
Pająk Jolanta, Refleksje wychowawcy – nauczyciela matematyki, NiM 44, s. 16-17, zima 2002
Pająk Witold, Chwila refleksji, NiM 43, s. 2, jesień 2002
-    Doświadczenie, doświadczanie, czy zbieranie doświadczeń na przykładzie badania przekształceń w CABRI, NiM 43, s. 13, jesień 2002
-    Pan Seymour Papert i ja, nauczyciel, NiM 40, s. 16, zima 2001
-    Kilka spostrzeżeń na temat monotoniczności i ekstremów w liceum, NiM 36, s. 28-29, zima 2000
-    O nauczaniu matematyki w prawdzie i wzajemnej uczciwości, NiM 36, s. 30, zima 2000
-    Analiza problemów otwartych wspomagana Cabri, NiM 33, s. 16-17, wiosna 2000
-    Komputer na lekcji matematyki, główne tezy wykładu, NiM 37, s. 50-51, wiosna 2001
-    Ciekawość nauczycielska, NiM 29/30, s. 11, wiosna/lato 1999
-    Wspomnienia z Niemiec, NiM 29/30, s. 13-14, wiosna/lato 1999
-    Nauczanie przez dialog, NiM 29/30, s. 32, wiosna/lato 1999
-    Nauczyciel matematyki – Władca czy Partner, NiM 26, s. 6, lato 1998
-    Zobaczyć siebie, NiM 26, s. 7, lato 1998
-    Jaka to figura? NiM 25, s. 22, wiosna 1998
-    W poszukiwaniu wierzchołków parabol, NiM 24, s. 17-18, zima 1997
-    Graficznie czy algebraicznie, NiM 23, s. 8-9, jesień 1997
-    Co to jest deltoid, NiM 22, s. 22-23, lato 1997
-    i Legutko Marek,  NiM 20 s. 22-24, zima 1996
-    Nauczyciel matematyki, artysta czy rzemieślnik? NiM 19, s. 28, jesień 1996
-    Prawdopodobieństwo ukryte w komputerze, NiM 18, s. 12-13, lato 1996
-    Kto boi się oceniania? NiM 18, s. 17, lato 1996
-    Sprawdzian z definicji, NiM 17, s. 17, wiosna 1996
-    Czworokąt i jego trójkąty, NiM 14, s. 12-13, lato 1995
-    Na początku był kwadrat i... CABRI, NiM 13, s. 19, wiosna 1995
-    Badanie przekształceń geometrycznych, NiM 8, s. 22-23, zima 1993
-    Geometria dynamiczna, NiM 6, s. 18-20, jesień 1993
-    O pewnym sposobie oceniania osiągnięć uczniów z matematyki, NiM 5, s. 10-11, wiosna 1993
-    i Turnau Stefan, Jak Cabri pomógł w rozwiązaniu pewnego zadania olimpijskiego, NiM 5, s. 22-23, wiosna 1993
Palczak Arkadiusz, Indukcja, intuicja i komputer, NiM 21, s.17, wiosna 1997
Parcia Katarzyna, Kalkulator graficzny pomaga w rozwiązywaniu zadań, NiM 31/32, s. 27-28, jesień-zima 1999
Parciak Beata Jolanta, Ułamki w arkuszach i co z tego wynikło, NiM 35, s. 25-26, jesień 2000
Pawlak Anna, Oceniam – nagradzam, oceniam – karzę, oceniam – wspieram, NiM 37, s. 52, wiosna 2001
-    Obliczanie obwodów prostokątów i trójkątów, Klasa III Szkoły Podstawowej, (45+45 minut) NiM 19, s. 7-8, jesień 1996
-    i Potworowski Jan, Trochę teorii o aktywnej postawie w edukacji, NiM 15, s. 33, jesień 1995
-    i Berka Anna oraz inni, NiM 4, s. 24-25, zima 1992
Pawlak Krystyna, Jak oceniać pisemne prace maturalne z matematyki? Propozycja z Łodzi, NiM 13, s. 15, wiosna 1995
-    i Szubański Ryszard, Łódzkie kryteria oceniania matur w opinii nauczycieli, NiM 12, 10-11, zima 1995
-    i Nowik Jerzy, NiM 5, s. 8, wiosna 1993
-    i Nowik Jerzy, NiM 5, s. 9, wiosna 1993
Pawlak Ryszard, Czy kalkulatory i komputery prowadzą do powstawania przeszkód epistemologicznych?, NiM 40, s. 26-28, zima 2001
Pawlikowski Piotr, 5-, 10-, 15-, wielokąty foremne, NiM 41, s. 34, wiosna 2002
-    Pracownia Całodobowa zaprasza, Budujemy dachy, NiM 40, s. 6, zima 2001
-    Matematyczne gwiazdki na choinkę, NiM 39, s. 8, jesień 2001
-    Wyszywanka (2), NiM 38, s.13, jesień 2001
-    O siatkach brył Archimedesa i Catalana Bronisława Pabicha, NiM 38, s. 21, jesień 2001
-    Wyszywanka, NiM 34, s. 6, lato 2000
-    Zadania z tym samym rozwiązaniem – złoty podział, NiM 37, s. 52-53, wiosna 2001
Pawłowska Grażyna, Oś liczbowa jako model w klasie IV, NiM 44, s. 6, zima 2002
-    Witraż, NiM 40, s. 21-25, zima 2001
-    Płacimy podatki, NiM 36, s. 21-23, zima 2000
Pawłowski Janusz, Spójrz tylko na te parabole, NiM 12, s. 20-22, zima 1994
-    Rachunek prawdopodobieństwa + brydż + kalkulator graficzny, NiM 8, s. 14-16, zima 1993
Pawłowski Marek, Badać jak uczyć NiM 38, s. 22-25, lato 2001
Pelczar Andrzej, O indukcji, dedukcji, intuicji i sporcie (czyli o nauczaniu matematyki), NiM 49 s. 19-24, wiosna 2004
      -     Między matematyką czystą i stosowaną, NiM 25, s.18-21, wiosna 1998
Pfeiffer Agnieszka, Dałek Krystyna i Zawadowski Wacek, NiM 9,  s. 3, wiosna 1994
Piekarska Jolanta, Po raz kolejny pary odkrywają czar matematyki – finał konkursu w Małopolsce, NiM 49, s. 3
      -     Małopolski Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów, NiM 43, s. 3, jesień 2002
-    i Gumularz Zofia, Kusior Krystyna, Sklepek Teresa,  NiM 43, s. 5-6, jesień 2002
-    i Widur Anna, Wakacje w Europie, czyli matematyczno-przyrodniczy egzamin gimnazjalisty w Wiśle, NiM 37, s. 53, wiosna 2001
-    i Widur Anna, Matematryczno-przyrodniczy Czar Par, Konkurs dla gimnazjalistów, NiM 37, s. 53, wiosna 2001
Pietrasik Elżbieta, Kiedy uczniowi klasy VII dac ocenę mierną? NiM 4, s. 8-9, zima 1992
Piórek K. Jedno zadanie w „pamięci” na minutę dla angielskich nastolatków, NiM 2, s. 5, lato 1992
-    Nauczanie matematyki w Stanach Zjednoczonych, NiM 1, s. 30-31, wiosna 1992
Piórkowska-Rozogi Anna, Nauczanie przez analogie,  NiM 41, s. 35, wiosna 2002
Pisarski Marek i Kornecka Dorota, Zdarzenia krytyczne w rozwoju nauczyciela, NiM 46, s. 17-18, lato 2003
      -     i Kornecka Dorota, Wierszyk okolicznościowy, NiM 46, s. 31, lato 2003
Pisarski Marek i Kornecka Dorota, Matematyka na biegunach, NiM 41, s. 22-23, wiosna 2002
Pisarski Marek, Dlaczego warto korzystać z kalkulatorów graficznych na lekcjach matematyki w szkole podstawowej, NiM 37, s. 54-56. wiosna 2001
-    Serfowanie na desce Galtona, NiM 29/30, s. 19-21, wiosna/lato 1999
-    Jak przygotować dobry warsztat, NiM 31/32, s. 37-38, jesień/zima 1999
-    i Pisarski Paweł, Środowisko TI-83, NiM 31/32, s. 21-26, jesień/zima 1999
-    No i rozwiązaliśmy umowę, NiM 26, s. 17, lato 1998
-    i Karkut Janusz, Taraszkiewicz Małgorzata, (trójgłos),  NiM 24, s. 2-4, zima 1997
-    No to zawarliśmy umowę, NiM 24, s. 4-5, zima 1997
-    Wymagania dla moich uczniów, NiM 23, s. 4-7, jesień 1997
-    Czego nauczyłem się od Ani, NiM 22, s. 16, lato 1997
-    O pewnym sprawdzianie wyników nauczania, NiM 22, s. 28-29, lato 1997
-    O liczeniu w głowie, NiM 21, s. 20-21, wiosna 1997
-    O konieczności popełniania błędów podczas uczenia się matematyki, NiM 20 s. 6-8, zima 1996
-    Humanistyczna Edukacja Matematyczna, NiM 17, s. 23, wiosna 1996
-    Prezentujemy grupę roboczą „Komunikacja i samokształcenie”, NiM 14, s. 26, lato 1995
-    i inni Cetera Teresa, NiM 14, s. 26-28, lato 1995
-    Dialogi, NiM 14, s. 28, lato 1995
-    Warsztaty z artykułem „Algorytmy na lekcjach o ułamkach”, NiM 11, s. 14-15, jesień 1994
-    i Jarmolik Anna, NiM 11, s. 38, jesień 1994
-    Kalkulatory w klasie zerowej, NiM 9, s. 22-23, wiosna 1994
-    i Pisarski Paweł, LOGO w domowym zaciszu, NiM 9, s. 32-33, wiosna 1994
-    Styl i organizacja procesu nauczania, NiM 7, s. 4-5, jesień 1993
-    Pchełki na lekcji matematyki w klasie II, NiM 6, s. 29, lato 1993
-    Realistyczne podejście przy nauczaniu procentów, NiM 5, s.6-7, wiosna 1993
-    Zadania o żółwiach Ninja w klasie IV, czyli uczniowie rozmawiają o ułamkach, NiM 4, s. 26, zima 1992
-    i Sienkiewicz Jadwiga, Kalkulator nie liczy za nas, NiM 4, s. 30, zima 1992
-    Tato zagraj z nami w ZBIERKI! NiM 3, s. 30, jesień 1992
Pisarski Paweł, Pisarski Marek, NiM 31/32,  s. 21-26, jesień/zima 1999
-    i Pisarski Marek, NiM 9, s. 32-33, wiosna 1994
Piskorski Piotr, Nie tylko statki i samoloty, NiM 6, s. 16, lato 1993
-    Dziękuję Panu Panie Escher, NiM 5, s. 16, wiosna 1993
-    I Ty możesz zostać czarodziejem! NiM 2, s. 22-23, lato 1992
-    Rozwiązanie Kuby, NiM 1, 11, wiosna 1992
-    Słów kilka o różnicach skończonych – czyli gdzie się podziała w polskiej szkole metoda Pana Newtona, NiM 1, s. 12-14, wiosna 1992
Placatka M, Sprawdzian można pisać parami, NiM 22, s. 30, lato 1997
Płocki Adam, Jak uczyć rachunku szans bez szansy na sukces? NiM 18, s. 10-11, lato 1996
-    Nie ścigać astrologa!  NiM 10, s. 38-39, lato 1994
Poczęsna Janina, Oni to mieli wyobraźnię!  NiM 14, s. 6, lato 1995
Podlecki Bogdan, Hipoteza czy dowód, czyli indukcyjne dylematy, NiM 49 s. 6-7, wiosna 2004
Podleś Mariusz, rysunki okolicznościowe do zeszytów NiMa nr 1-19
Podobińska Barbara, Skałuba Kazimiera, Dobre oceny z matematyki w szkole średniej, NiM 24, s. 9-11, zima 1997
-    Próba matury w Krakowie, NiM 17, s. 16, wiosna 1996
-    Egzamin za sto zadań, NiM 3, s. 12-13, jesień 1992
-    Nowe formy zainteresowania matematyką, NiM 2, s. 32-33, lato 1992
-    i Kozieł Marian, NiM 1, s. 32, wiosna 1992
Polak Agnieszka, ilustracje Zarzycki Piotr, NiM 18, lato 1996
Połomska Marta, Ścieżki edukacyjne w klasie I gimnazjum, NiM 40, s. 29-32, zima 2001
Potworowski Jan, Początki, NiM 35, s. 5-6, jesień 2000
-    i Pawlak Anna, NiM 16, s. 33, jesień 1995
-    My nauczyciele wobec ZMIAN, NiM 9, 2. 4-7, wiosna 1994
-    Zmiana stylu pracy, NiM 3, s. 20-21, jesień 1992
-    Znajomy, NiM 3, s. 20, jesień 1992
-    Jak pracowano w Londynie, NiM 1, s. 8, wiosna 1992
Powązka Zbigniew, Zadania matematyczne jako narzędzia do rozwijania matematycznej aktywności, NiM 48, s. 30-31, zima 2003
      -     Geometryczne przygody, NiM 41, s. 37, wiosna 2002
Prescott Laurie, (tł. Rybak Anna) Wprowadzenie do modelowania matematycznego w mechanice, NiM 7, s. 14-15, jesień 1993
Prószyński Andrzej, Krótka historia twierdzeń o kolorowaniu map, NiM 15, s. 26-27, jesień 1995
-    Krótka historia Wielkiego Twierdzenia Fermata, NiM 9, s. 26-27, wiosna 1994
Przanowski Andrzej, Nie samą matematyką, (VI Krajowa Konferencja Nauczycieli Matematyki), NiM 21, s.15, wiosna 1977
Przybyło Urszula Etgens Grażyna i inni,  NiM 4, s. 12, zima 1992
-    Etgens Grażyna i inni, NiM 4, s. 13, zima 1992
Przychoda Alina, Nowe możliwości kalkulatora graficznego, NiM 47, s. 5, jesien 2003
      -     Tajemnicze klocki, NiM 47, s. 5-6, jesien 2003
      -     Konkurs zadaniowy, XII Krajowa Konferencja SNM „Matematyka na Fali”, NiM 46 s. 19-20, lato 2003
      -     Co mówią Gwiazdy o nauczycielach matematyki? NiM 46, s. 2, lato 2003
     -      Przygoda ze środkiem ciężkości, NiM 45, s. 30-31, wiosna 2003
      -     Rzucać czy nie rzucać? NiM 39, s.19, jesień 2001
-    i Grodzicka Elżbieta, NiM 33, s. 25-26, wiosna 2000
-    i Grodzicka Elżbieta, NiM 33, s. 26-29, wiosna 2000
-    Rok z Dawidem i Lyndonem, NiM 31/32,  s. 15-20, jesień-zima 1999
-    Wykresy funkcji, NiM 8, s. 24, zima 1993
Prystupa Bożena, Osobowość nauczyciela drogą do sukcesu, NiM 46, s. 15-17, lato 2003
      -     Inscenizacja nie tylko na lekcjach matematyki, NiM 41, s. 38, wiosna 2002
-    Inscenizacja jako forma aktywizująca uczniów nie tylko na lekcji matematyki, NiM 37, s. 56, wiosna 2001
-    i Lewicka Helena, NiM 33, s. 12, wiosna 2000

Radek Alicja i Szmigiel Ewelina, Śląscy Matematycy ruszyli..., NiM 48 s. 9, zima 2003
Ratusiński Tadeusz, Kalkulator pomaga odkrywać twierdzenia, NiM 17, s. 25, wiosna 1996
Regel Wiesława, Improwizacja, czy dokładnie przemyślany plan?  NiM 48, s. 18-19, zima 2003
Rogalska Danuta, Matematyka da się lubić, NiM 39, s. 31, jesień 2001
Rogerson Alan i Fryska Maria, NiM 37, s. 22-23, wiosna 2001
Rosen Gerson i Movshovitz-Hadar Nitsa, NiM 14, s. 8-10, lato 1995
Rosłon Elżbieta, Problemy otwarte dla klasy V, NiM 11, s. 40, jesień 1994
Rucińska Ewa, Planowanie i organizacja pracy w grupie, NiM 23, s. 19, jesień 1997
Ruciński Tadeusz, Mały Książę spotyka Nauczyciela, NiM 27, s. 32, jesień 1998
Rudacki Paweł, Dyskusja na temat roli podręcznika, NiM 33, s. 51, wiosna 2000
Rudak Leszek, T3 –nowa grupa robocza SNM, NiM 33, s. 37, wiosna 2000
-    i Bartol Witold, Dałek Krystyna, Łakoma Ewa, Rygał Grażyna, Zawadowski Wacek, NiM 33, s. 55, wiosna 2000
Rusiak Uszula, Przez konkursy do „Nowej Matury”, NiM 14, s. 19, lato 1995
Rybak Anna i Lénárt István, Płaszczyzna a sfera – projekt dotyczący planimetrii i geometrii sferycznej, NiM 50, s. 25-27, lato 2004
      -     i Olszewska Ewa, NiM 43, s. 24-28, jesień 2002
-    Raport z nad Pacyfiku, NiM 40, s. 2, zima 2001
-    i Kozioł Agnieszka,  NiM 28, s. 14-16, zima 1998
-    i  Komar Małgorzata,  NiM 25, s.17, wiosna 1998
-    Zadania matematyczne z codziennej prasy, NiM 23, s. 27-28, jesień 1997
-    Czy stosujesz matematykę? NiM 22, s. 14-15, lato 1997
-    i Sanejko Wojciech, Stań na głowie, złam zadanie, NiM 21, s. 26-27, wiosna 1997
-    (tł.) Nauczanie matematyki przez rozwiązywanie problemów, NiM 8, s. 18-19, zima 1993
-    Matematyka bliżej przedmiotów zawodowych, NiM 8, s. 20, zima 1993
-    Grupa Robocza „Matematyka w szkołach zawodowych”, NiM 7, s. 14, jesien 1993
-    (tł.) Prescott Laurie, NiM 7 s.14-15, jesień 1993
Rygał Grażyna, Seminarium z Dydaktyki Matematyki w Zakopanem, NiM 43, s. 8, jesień 2002
-    Kształcenie wyobraźni przestrzennej – bio-klocki, NiM 33, s. 15 16, wiosna 2002
-    i Szuty Jacek, Sięgajmy po kalkulator, naprawdę warto, NiM 39, s. 22-24, jesień 2001
-    i Machnicka Aneta,  Walc Anna,  NiM 37, s. 34-35, wiosna 2001
-    i Chmura Czesław, Saciuk Włodzimierz, Szuty Jacek, NiM 33, s. 34, wiosna 2000
-    i Bartol Witold, Dałek Krystyna,  Łakoma Ewa, Rudak Leszek, Rygał Grażyna, Zawadowski Wacek, NiM 33, s. 55, wiosna 2000
-    Konkurs matematyczny: Jeden z dziesięciu, NiM 29/30, s. 31-32, wiosna/lato 1999
-    Lekcja o polach wielokątów, NiM 6, s. 25, lato 1993
-    Zadania od Grażyny, NiM 3, s. 29, jesień 1992
Rzepińska Grażyna, Wykonujemy choinki z trójkątów równobocznych, NiM 39, s. 13, jesień 2001

Saciuk Włodzimierz i Chmura Czesław, Rygał Grażyna, Szuty Jacek, NiM 33, s. 34, wiosna 2000
Samuk Jolanta E. Drabinki, czyli jak poradzić sobie z jednostkami, NiM 50, s. 19, lato 2004
      -     Powtórzenie, które za szybko się kończy, NiM 49 s. 17-18, wiosna 2004
Sanejko Wojciech i Rybak Anna, NiM 21, s. 26-27, wiosna 1997
Schilling Jolantra, i Gorąca Bożenna, Stańdo Jacek, Poszukiwanie Skarbu, NiM 46, s. 21, lato 2003
      -     i Stańdo Jacek, Rozwiązywanie układów równań i nierówności z zasto¬so¬waniem kalkulatora graficznego TI 83, NiM 33, s. 34-36, wiosna 2000
Scott Heather i Broekman Harrie, NiM 33, s. 53, wiosna 2000
Semik Irena i Chojnacka Joanna, NiM 40, s. 7, zima 2001
Sęktas Grzegorz, Wielojęzyczny multimedialny szkolny słownik matematyczny, NiM 50, s. 31-32, lato 2004
Sienkiewicz Henryk, Jak uczyć ekologii na lekcjach matematyki? NiM 9, s. 16-17, wiosna 1994
Sienkiewicz Jadwiga i Pisarski Marek, NiM 4, s. 30, zima 1992
Sikora Katarzyna i Miczek Zofia, NiM 33, s. 48-49, wiosna 2000
-    i Miczek Zofia, NiM 37, s. 42, wiosna 2001
-    Jedno zadanie, NiM 28, s. 10-11, zima 1998
-    i Gorczyca-Ordysińska Maria,  NiM 31/32, s. 29, jesień/zima 1999
-    Wymieńmy doświadczenia, NiM 10, s. 22, lato 1994
Siwek Helena, Nasza Pani Profesor Zofia Krygowska, NiM 25, s. 6, wiosna 1998
-    i Kusion Lidia, Pokonać strach przed matematyką, NiM 19, s. 9-11, jesień 1996
-    Specjalna specjalność, NiM 14, s. 22-24, lato 1995
Siwik-Górecka Dorota, Nierówność trójkąta, NiM 33, s.17-18, wiosna 2000
-    Czy na tej wyspie jest skarb? NiM 33, s.18-19, wiosna 2000
Skałuba Kazimiera i Podobińska Barbara,  NiM 24, s. 9-11, zima 1997
Sklepek Teresa i Gumularz Zofia, Kusior Krystyna, Piekarska Jolanta,  NiM 43, s. 5-6, jesień 2002
Skowron Jan, koordynator Grupy „Matematyka w Szkole Specjalnej”, Gal Anonim, NiM 28, s. 6-7, zima 1998
-    Segregatory zamiast zeszytów, NiM 22, s. 32, lato 1997
-    Matematyka w szkole specjalnej, NiM 20 s. 5, zima 1996
-    i Kłosowski Lech, NiM 18, s. 28, lato 1996
Skurzyński Kazimierz, Kilka uwag o zadaniu z Biuletynu nr 3 IX KK SNM w Gru¬dziądzu,  NiM 33, s. 46-47, wiosna 2000
-    Ile matematyki na lekcjach matematyki? (dyskusja panelowa) NiM 37, s. 57-59, wiosna 2001
-    Kilka uwag na temat zadania „Rozkład Moronia”, NiM 29/30, s. 33-34, wiosna/lato 1999
-    Uogólnianie, NiM 29/30, s. 36, wiosna-lato 1999
-    Układy równań z kalkulatorem graficznym, NiM 26, s. 12-14, lato 1998
Skwarczyńska Marta, Kalkulator i olśnienie! NiM 3, s. 31, jesień 1992
Slósarz Andrzej, Wiśniowe Warsztaty Matematyczne w Wiśniowej, Jak to w Wuiśniowej było! Przeżyjmy to jeszcze raz, NiM 8, s. 33, zima 1993
Słomian Zdzisław, Celarek Basia i inni, NiM 8, s. 28, zima 1993
Smólski Adam, Poszukiwany sprawiedliwy marynarz, NiM 40, s. 20, zima 2001
Sobala Lech, Zadania matematyczne dla Ciebie, NiM 7, s. 29, jesien 1993
Sobiepan Tomasz, (i grupa Kreator), Lekcja z Kreatorem, NiM 19, s. 6-7, jesień 1996
Sobiepan Bartosz, Rozwiązanie zadania konkursowego: Matematyka 2001 „Wszystko w głowie”, NiM 22, s. 33, lato 1997
Sokół Anna, Berka Anna i inni, NiM 4, s. 24-25, zima 1992
Sołtysik T, Wskazówki dla praktykantów zawodu nauczycielskiego, Zbiór pytań do oceny lekcyi próbnych i popisowych (rok 1914, fragmenty), NiM 11, s. 24, jesień 1994
Speed Brian, Bogocz Danuta (tł.), Uczyńcie mierzalnym to, co ważne, nie zaś ważnym to, co mierzalne, Praca semestralna – pomoc dla ucznia i nauczyciela, NiM 22, s. 26-27, lato 1997
Stachurska Barbara, Porozmawiajmy o uczniowskich zeszytach, NiM 2, s. 24-25, lato 1992
Stankiewicz Dorota, Ułamki przy ocenie matury w Gdańsku, NiM 16, Dodatek s. VII, zima 1995
-    i Klein Bożena, NiM 16, Dodatek s. VIII, zima 1995
Stańdo Jacek  i Gorąca Bożenna, Schillig Jolanta, Poszukiwanie Skarbu, NiM 46, s. 21, lato 2003
      -     i Schilling Jolantra, NiM 33, s. 34-36, wiosna 2000
-    i Dwornik-Orzechowska Teresa, NiM 37, s. 21-22, wiosna 2001
Stasch Joanna, Odwiedziny, NiM 36, s. 31, zima 2000
-    Wycinanki przestrzenne, NiM 37, s. 60, wiosna 2001
-    Co robił diabeł w szkole? NiM 29/30, 12-13, wiosna/lato 1999

Stróżyński Klemens, Czy Archimedes umarł zanim się urodził? Sto lat dla eksperta, NiM 50,  s. 16, lato 2004
      -     Matematyczne Ścieżki w tekstach, NiM 29/30, s. 7-8, wiosna/lato 1999
-    Głasnost’ oceniania, NiM 28, s. 23, zima 1998
-    Badania kompetencji badanie, NiM 27, s. 20-21, jesień 1998
-    Setkę proszę!  NiM 26, s. 26, lato 1998
-    Szkolna statystyka,  NiM 25, s.29, wiosna 1998
-    Matematyczne barany, NiM 24, s. 14-15, zima 1997
-    Zużycie substancji liczbowej, NiM 23, s. 14, jesień 1997
-    Kompetencje i bezczelność, NiM 22, s.16, lato 1997
-    Kopie do boju, NiM 21, s.16, wiosna 1997
-    Świetnie! – Mierny, NiM 20, s. 16,  zima 1996
-    Z tablicy na ziemię (I, II),  NiM 19, s. 29-30, jesień 1996
-    Uważne czytanie i rachowanie szans na maturze, NiM 18, s. 14, lato 1996
-    Ciemna materia liczb, NiM 17, s. 8, wiosna 1996
-    Hannibal ante portas, NiM 16, s. 33, zima 1995
-    Cała prawda o odwrotności dodawania, NiM 15, s. 27, jesień 1995
-    Polityka i matematyka, NiM 14, s. 24, lato 1995
-    Liczby i wyobraźnia, NiM 14, s. 24-25, lato 1995
-    Szanse pomiaru, NiM 13, s. 26-27, wiosna 1995
-    Czytamy zadania, NiM 12, s. 28, zima 1994
-    Statystyka a logika, NiM 12, s. 31, zima 1994
-    Dopust mowy, NiM 11, s. 28-29, jesień 1994
-    Matematyka a język, czyli poznańskie ekstrawagancje, NiM 11, s. 30-31, jesien 1994
-    Półtorej tony uczniów, NiM 11, s. 39, jesień 1994
-    Naiwnemu biada, NiM 10, s. 33, lato 1994
-    Słowo ciałem się stało, NiM 10, s. 36, lato 1994
Studniarek Jolanta, Ścieżki międzyprzedmiotowe na lekcjach matematyki – meto¬da projektu, NiM 33, s. 11-12, wiosna 2000
Suchodolska Anna i Majewska Magdalena, NiM 37, s. 35-40, wiosna 2001
Sulińska Jadwiga, Złota liczba i mozaiki Penrose’a, NiM 29/30, s. 30-31, wiosna/lato 1999
Swadźba Jan, Ostatnia lekcja, NiM 48, s. 19-20, zima 2003
      -     Pierwsza lekcja, NiM 26, s. 9, lato 1998
-    Rodzinne rachowanie i kości do gry, NiM 21, s.23, wiosna 1997
Swoboda Ewa i Jirotkova Darina, NiM 36, s. 9-12, zima 2000
-    i Kwiatkowski Paweł, Wrażenia z Drugiej Międzynarodowej Konferencji Nauczania Matematyki na pierwszym cyklu kształcenia akademickiego, NiM 43, s. 6 7, jesień 2002
-    i Turnau Stefan, Urbańska Elżbieta, Interakcje na lekcji matematyki, 49 spotkanie Międzynarodowej Komisji do Badania i Ulepszania Nauczania Matematyki (CIEAEM) w Setubalu (Portugalia), 24-31 lipca 1997, NiM 24, s. 20-23, zima 1997
Sysło Maciej, Internet, odpowiedź na pytanie, które jeszcze nie jest postawione, NiM 19 s. 30, jesień 1996
Szczepaniak Irena, Czy masz dla mnie zadanie? NiM 16, s. 14, zima 1996
Szczepaniak Przemysław, Profesor Barbara Sobiś-Rabijewska, NiM 44, s. 4, zima 2002
Szczepańscy Dorota i Jerzy, Matematyka w pejzażu szkoły, NiM 19, s. 26-27, jesień 1996
Szczepańska Dorota, Trzeba się uczyć techniki zdawania egzaminów! NiM 20, s. 19, zima 1996
-    Steinhauseria, NiM 16, s. 16-17, zima 1995
-    Matura i bieg maratoński, NiM 14, s. 16, lato 1995
-    Jak nie zdać matury pisemnej z matematyki, czyli kilka uwag o ściągologii stosowanej, NiM 14, s. 33, lato 1995
-    Ach ten trzeci wymiar! NiM 13, s. 30, wiosna 1995
Szczepański Jerzy, Matematyka z młotek Kiry Gałczyńskiej, NiM 26, s. 8, lato 1998
-    I Ty zostaniesz Mickiewiczem, NiM 26 s. 27, lato 1998
-    O wyborach losowych czyli ile waży łut szczęścia, NiM 24, s. 26-27, zima 1997
-    Kryteria oceny a postępy w nauce, NiM 20, s. 17-18, zima 1996
-    Na manowcach intuicji matematycznej, wyznaczniki na arkuszu kalkulacyjnym, NiM 20 s. 25-26, zima 1996
-    Liczby Szymborskiej, NiM 20 s. 27, zima 1996
-    Olimpiada na lekcji matematyki, NiM 19, s. 20-21, jesień 1996
-    Czworościanie, kręć się!  NiM 19, s. 20-23, jesień 1996
-    Jaka będzie następna ocena? Czyli statystyka zamiast miłosierdzia, NiM 18, s.18-20, lato 1996
-    W poszukiwaniu dowolnego trójkąta, NiM 18, s. 23-27, lato 1996
-    Szczepionka przeciw ZZZ, NiM 17, s. 12-13, wiosna 1996
-    Czy to jajko można zjeść? Czyli matematyka w kuchni, NiM 17, s. 30-31, wiosna 1996
-    Zadania testowe w matematyce, NiM 16, s. 20-21, zima 1995
-    O dwudziestu tezach matematyki szkolnej i o tym, co z nich wynika, NiM 13, s. 32-33, wiosna 1995
Szczerba Iwona, Klocki BIO dla małych i dużych, NiM 15, s. 24-25, jesień ,1995
Szczerba Włodzimierz, Gra w dwie kostki, NiM 34, s. 13-14, lato 2000
Szczodrowki Piotr, Intuicja i dedukcja, (Dwie kozy i samochód) NiM 3, 26, jesień, 1992
Szemberg Tomasz, Matura z matematyki – obowiązek czy wybór,  NiM 24, Dodatek s. II, zima 1997
Szeremeta Jacek, O stosowaniu zasad dydaktycznych w procesie nauczania matematyki w liceum przy klinicznym oddziale psychiatrycznym dla młodzieży, NiM 1, s. 28-30, wiosna 1992
Szmigiel Ewelina i Alicja Radek, Śląscy Matematycy ruszyli..., NiM 48 s. 9, zima 2003
Szubarczyk Ireneusz i Mostowski Krzysztof, NiM 37, s. 44-45; wiosna 2001
-    i Mostowski Krzysztof, NiM 33, s. 42-43; wiosna 2000
-    i Mostowski Krzysztof , NiM 33, s. 44, wiosna 2000
-    O funkcjach, na które warto zwrócić uwagę, NiM 29/30, s. 21-22, wiosna/lato 1999
Szuster Stanisława Berka Anna i inni, NiM 4, s. 24-25, zima 1992
Szuty Jacek, Gdy nauczyciel jest wychowawcą, NiM 33, s. 12-13, wiosna 2000
-    i Rygał Grażyna,  NiM 39, s. 22-24, jesień 2001
-    i Chmura Czesław, Rygał Grażyna, Saciuk Włodzimierz, NiM 33, s. 34, wiosna 2000
-    i Jakubas Eugeniusz, NiM 33, s. 49-51, wiosna 2000
-    i Golec Grzegorz,  NiM 21, s.14-15, wiosna 1977
Szymaniak Piotr, Matma da się lubić, NiM 21, s. 28, wiosna 1997
Szymańska Agata, Święto liczby Pi w Kaliszu, NiM 48, s. 9, zima 2003
Szymańska Ranita, Gotycka rozeta czyli geometria dla najmłodszych, NiM 14, s. 11, lato 1995
Szymborska Wisława, Liczba Pi, NiM 19, s. 1, jesień 1996
-    Wiersz, NiM 19, s. 31, jesień 1996
Szymczak Andrzej i Ołtuszyk Irena, Wójtowicz Andrzej,  Obliczenia z kalkulatorem TI, NiM 33, s. 33, wiosna 2000

Ścisłowska Grażyna M. (tł.) Broekman Harrie, NiM 5, s. 31, wiosna 1993
Świerczek Jan, Moi uczniowie też piszą sprawdziany z matematyki, NiM 10, s. 16-17, lato 1994

Zobacz także:
Cz. I, cz. II, cz. III, cz. V, cz. VI, cz. VII
Archiwum NiMa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz