wtorek, 7 stycznia 2014

Spis treści Kwartalnika SNM NiM, cz. I

Spis treści wg autorów, zeszyty 1-50, lata 1992 2004


Abramek Maria, Prezentacje w Power Point i lekcje matematyki, NiM 44, s. 5-6, zima 2002
Adamek Bogusław, Adamek Halina, Hospitacja diagnozująca jako obserwacja wiedzy, postaw i umiejętności uczniów, NiM 37, s. 6, wiosna 2001
Anczyk Jan, Nowy egzamin do szkoły średniej, NiM 16, s. 16, zima 1995
Aszychmin Urszula, Gałązka Kinga, Legutko Marek, Nowecki Bogdan, Treliński Gustaw, Od kompetencji do standardów w edukacji matematycznej, dwie procedury, trzy przykłady, NiM 22, s.4-6, lato 1997
-    Jak oceniać pisemne prace maturalne z matematyki? Propozycja z Warszawy, NiM 13, s. 15, wiosna 1995 
Bagłaj Jolanta, Anaruk i system piątkowy, NiM 35, s. 27, jesień 1996
Baker Lyndon, Jaka jest objętość tej bryły? NiM 23, s.19, jesień 1997
-    i Harris Ian, Konkurs V Zjazdu SNM w Pile, , NiM 17, s. 11, wiosna 1996
Ball Barbara i Derek, Przewracaj figurę z boku na bok, NiM 17, s. 9, wiosna 1996, NiM 10, s. 22, lato 1994
-    (tł. Turnau Stefan) Jak się czuje w czasie lekcji i po niej, NiM 7, s. 6-7, jesień 1993
Bandur Lucyna i Jarczak Anna, Drugie „Urodziny liczby π  w ZSO nr 15 w Gorzowie Wlkp, NiM 50, s. 11-12, lato 2004
      -     i Jarczak Anna, Niezwykła lekcja matematyki, poświęcona liczbie π przygotowana przez uczniów ZSO nr 15 z Gorzowa Wielkopolskiego, NiM 47, s. 3-4, jesień 2003
Baranowska Maria, Mróz, NiM 5, s. 27, wiosna 1993
-    Moja przyjaciółka wiewiórka, NiM 4, s. 30, zima 1992
-    Czy ogrodnik jest pracowity? NiM 1, s. 10-11, wiosna 1992
Baranowski Jan, Nicowanie kostki czterowymiarowej, NiM 50, s. 20-22, lato 2004
      -     Rachuba lat, NiM 50, s. 17-18, lato 2004
      -     Myślenie matematyczne – indukcja czy dedukcja? NiM 49, s. 30-31, wiosna 2004
      -     Ciąg dalszy starego zadania, NiM 49, s. 12-13, wiosna 2004
      -     Nieco o tangramie, NiM 43, s. 12, jesień 2002
-    Magiczny świat wielościanów Piotra Pawlikowskiego, NiM 42, s. 32, lato 2001 Początki – inaczej, NiM 36, 4-5
-    Diabeł i jego przyjaciele, NiM 35, s. 22-23, jesień 2001
-    Grupa Robocza Warsztat Otwarty, spotkanie VIII, Gręzówka pod Łukowem, 10-12 XI 2000, NiM 35, s. 35, jesień 2001
-    Pławienie sześcianu, NiM 35, s. IV Dodatek, jesień 2001
-    Tonący sześcian – jednak geometrycznie i nie tylko, NiM 34, s. 7-10, lato 2001
-    Statystyka jako panaceum, recenzja książki: John Allen Paulos, Analfa¬be¬tyzm matematyczny i jego skutki, Gdańsk 1999, NiM 28, s. 29-30, zima 1998
-    i Zawadowski Wacek, Tomografia szkoły, Przypadek miasta A, recenzja książki: Dolata Roman, Murawska Barbara, Putkiewicz Elżbieta, Żytko Małgorzata, Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji. Zarys metody oraz przykłady zastosowań w edukacji początkowej, Warszawa 1997,  NiM 27, s. 21-22, jesień 1998
-    Sztuka bez koturnu, recenzja książki: Danuta Zaremba, Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej, Gdańsk 1995, NiM 25, s.32, wiosna 1998
-    Rozpłaszczajcie się, recenzja książki: Edwin Abbott, Flatlandia czyli kraina Płaszczaków – powieść o wielu wymiarach, Gdańsk 1997, NiM 25, s.32, wiosna 1998
-    Obrona matematyki, recenzja książki: G.H.Hardy, Apologia matematyka, Warszawa 1997, NiM 24 s. 28, zima 1997
-    Diamenty matematyki, recenzja książki: Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Diamenty matematyki, Warszawa 1997, NiM 24 s. 28, zima 1997
-    Recenzja książki: John Barrow, Pi razy drzwi, NiM 22, s. 33, lato 1997 
-    W poszukiwaniu filozofii matematyki, recenzja książki: Roman Murawski, Filozofia matematyki – Zarys dziejów, PWN Warszawa 1995, NiM 20 s. 30, zima 1996
-    Młodzi i matematyka, recenzja książki Serge Langa, GWO Gdańsk 1995, NiM 19, s. 31, jesień 1996
-    Co z tym analfabetyzmem? NiM 17, s. 5-6, wiosna 1996
-    Geometria nieformalna na płaszczyźnie, NiM 17, s. 10, wiosna 1996
-    Dziecko Bóg i matematyka, NiM 17, s. 32, wiosna 1996
-    Geometria podpatrzona, NiM 16, s. 27, zima 1995
-    Dwaj Panowie z matematyczną wyobraźnią, recenzja książki Krzysztofa Ciesielskiego i Zbigniewa Pogody „Bezmiar matematycznej wyobraźni”, Warszawa 1995, NiM 16, s. 32, zima 1995
-    Odległość między skośnymi przekątnymi... NiM 15, s. 21, jesień 1995
-    i Krzysztof Mostowski, Poglądowa objętość czworościanu, NiM 15, s. 22-24, jesień 1995
-    Mitologia dziejów matematyki, recenzja książki Marka Kordosa „Wykłady z historii matematyki”, WSiP 1994, NiM 15, s. 32, jesien 1995
-    Co to za bryła? NiM 14 s. 4-5, lato 1995
-    Dlaczego musimy uczyć rysunku odręcznego? NiM 14, s. 30-31, NiM 14, lato 1995
-    Recenzja książki: Jerzy Ćwirko-Godycki, Sześcian, WSiP 1988, NiM 14, s. 32, lato 1995
-    Recenzja książki: J.F. Szarygin i I.N. Jergażyjewa, Geometria poglądowa, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 1995, NiM 14, s. 32-33, lato 1995
-    Całodobowy kącik IV Zjazdu SNM w Łodzi, 3-4 lutego, 1995
-    Całoroczna Pracownia (Całodobowa), NiM 13, s. 31, wiosna 1995
-    Recenzja: Robert Hardy, Gry w figury, KAW 1983, NiM 13, s. 32, wiosna 1995
-    Recenzja: OKMSzkoła Geometrii, Odczyty Kaliskie, WSiP 1993, NiM 13, s. 32, wiosna 1995
-    Rec. książki: Pijanowski Lech, Przewodnik gier, Iskry, W-wa 1978
-    Rec. książki: Lyndon, Roger C. O logice matematycznej, PWN 1978
-    Rec. książki: Borel Emile, Prawdopodobieństwoi inpewność, PWN 1963
-    Czy szkolna matematyka ma zastosowania, NiM 9, s. 15, wiosna 1994
-    Pracownia Matematyczna, NiM 9, s. 37, wiosna 1994
-    Recenzje książek: Nowak Zenon, Po rozum do głowy, Wydawnictwo Harcerskie, 1970, Sierpiński Wacław, Wstęp do teorii mnogości i topologii, PZWS, 1965
-    De Finetti Bruno, Sztuka widzenia w matematyce, PWN 1983, Kulczycki Stefan, Geometria nieeuklidesowa, PWN 1956, NiM 8 s. 32, zima 1993
-    Zadania tekstowe, NiM 6, s. 28, lato 1993
-    Układanki nieskończone czyli Polskie Tiling Generators, NiM 5, s. 17-18, wiosna 1993
-    Tylko teoria? NiM 5, s. 26-27, wiosna 1993
-    Płaska wyobraźnia, NiM 3, s. 8-9, jesień 1992
-    „Mathematics in the National Curriculum” z Komentarzem, NiM 2, s. 8-11, lato 1992
-    Program nauczania w Wielkiej Brytanii – okiem entuzjasty, NiM 2, s. 12, lato 1992
-    Wielościany kieszonkowe, NiM 2, s. 18-19, lato 1992
-    Trzy pytania, NiM 1, s. 25, wiosna 1992
-    Nieco o tangramie, NiM 43, s. 12, jesień 2002
-    Magiczny świat wielościanów Piotra Pawlikowskiego, NiM 42, s. 32, zima lato 2002
-    Początki – inaczej, NiM 36, s. 4-5, zima 2000
-    Diabeł i jego przyjaciele, NiM 35, s. 22-23, jesień 2000
-    Grupa Robocza Warsztat Otwarty, spotkanie VIII, Gręzówka pod Łukowem, 10-12 XI 2000, NiM 35, s. 35, jesień 2000
-    Pławienie sześcianu, NiM 35, IV, jesień 2000
-    Tonący sześcian – jednak geometrycznie i nie tylko, NiM 34, s. 7-10, lato 2000
Baranowski Tadek (klasa VII), Zbiory? (bez tytułu), NiM 9, s.23, wiosna 1994
Bartol Witold, Dałek Krystyna, Łakoma Ewa, Rudak Leszek, Rygał Grażyna, Zawadowski Wacek, Główne idee programu nauczania matematyki w zreformo¬wa¬nym 3-letnim liceum,  NiM 33, s. 55-56, wiosna 2000
Bartosiewicz Andrzej, Czy masz dla mnie zadanie? NiM 4, s. 29, zima 1992
-    Incydent z okrągłym stołem, NiM 2, s. 16-17, lato 1992
Bartz Elżbieta, Seminarium Edukacji Matematycznej, Szczytna k. Dusznik, 25-27 paździer-nik, 2001, NiM 39, s. 7, jesień 2001
Bazyluk Ania, Na Bornholmie ufają nauczycielom, NiM 34, s. 4-5, lato 2000
van Bercken Bart (tł.) Broekman Harrie, NiM 21, s. 9-10, wiosna 1997
-    Broekman Harrie,  NiM 21, s. 10-12, wiosna 1997
Berka Anna, Pawlak Anna, Sokół Anna, Szuster Stanisława, Torbicka Elżbieta, Zając Krystyna, Tajemniczy worek, NiM 4 s. 24-25, zima 1992
Białkowska Weronika, Od wielokątów do cykloidy, NiM 17, s. 8-9, wiosna 1996
Bielecki Dariusz, Darmas Piotr, Prace długoterminowe – metoda projektu, NiM 37, s. 6, wiosna 2001
Bieniecka Agnieszka, Bober Leszek, Kufelnicka Ewa, Badanie zależności funkcyjnej między dwiema wielkościami na drodze eksperymentu za pomocą kalkulatora graficznego, NiM 37, s. 6-8, wiosna 2001
Binns Liz, tł. Bogocz Danuta, Trudne litery, NiM 20 s. 9-11, zima 1996
-    Widzenie ogólnego na szczególnym, NiM 9, s. 28-29, wiosna 1994
Bloomfield Alan, (tł. Turnau Stefan), Pasjonować się, słuchać, przekazywać, NiM 8, s. 7, zima 1993
Bober Leszek, Ołtuszyk Irena, O tym,  jak kalkulator graficzny pozwala zobaczyc matematyke, NiM 37, s. 8, wiosna 2001
-    i Bieniecka Agnieszka, Kufelnicka Ewa, NiM 37, s. 6-7, wiosna 2001
Bogocz Danuta, Matematyczne kwalifikacje po holendersku, NiM 27, s. 28-29, jesien 1998
-    (tł.), ¬¬ Demana Franklin, Waits Bert K,  NiM 25, s. 24-27, wiosna 1998
-    (tł.), Test ze słuchu, NiM 23, s. 21, jesień 1997
-    (tł.),  Speed Brian,   NiM 22, s. 26-27, lato 1997
-    (tł.),  Binns Liz, NiM 20 s. 9-11, zima 1996
-    (tł.), Matematyczna edukacja u Św. Mikołaja, „Curriculum for upper secondary education”, The Ministry of Education, Research and Church Affairs, Oslo 1993, NiM 19, s. 2-5, jesień 1996
-    (tł.),  Gardiner Tony, NiM 18, s. 5-7, NiM 18 lato 1996
-    (tł.),  Gray Eddie, Tall David, NiM 18, s. 8-9, lato 1996
-    (tł.),  Cotton Tony, NiM 15, s. 6-7, jesień 1995
-    (tł.),  Gravemeijer K.P.E. i van den Heuvel-Panhuizen M,  NiM 10, s. 8-13, lato 1994
-    (tł.),  Jones Margaret, NiM 10, s. 22-24, lato 1994
Boniecka Danuta, Sprawdziany przed maturą, NiM 24, zima 1997, Dodatek s. VI-VIII
-    Nowy typ zadań na maturze we Wrocławiu, NiM 16, zima 1995, Dodatek s. IV-VI
-    Jak oceniać pisemne prace maturalne z matematyki? Propozycja z Wrocławia, NiM 13, s. 15, wiosna 1995
Borowicz Maria, Matematyka w Zielonej Szkole, NiM 8, s. 30-31, zima 19193
-    Czy to jest realistyczne nauczanie matematyki? NiM 6, s. 7-8, lato 1993
Borowiecka Marta, Pewna metoda pracy w grupach na lekcji matematyki, NiM 41, s. 3, wiosna 2002
-    Wybrane metody aktywizujące w nauczaniu matematyki, NiM 37, s. 9, wiosna 2001
Borowska Maria, Jak recenzować pisemne prace maturalne, NiM 13, s. 17, wiosna 1995
-    Dzisiaj nie ma lekcji – jest za to święto matematyki, NiM 12, s. 32, zima 1995
Bosch Alice, Broekman Harrie, Grupowa klasówka dla klasy 17-latków, NiM 40, s. 17-20, zima 2001
van der Brink Jan, Licząc na kalkulatorze, NiM 6, s. 12-14, lato 1993
Broekman Harrie, Myślenie nogami, NiM 41, s. 3, wiosna 2002 
-    i  Bosch Alice, NiM 40, s. 17-20, zima 2001
-    i Scott Heather, Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, NiM 33, s. 53, wiosna 2000 
-    Praca z nauczycielami, intymne zwierzenia skromnego edukatora, NiM 28, s.17-18, zima 1998
-    Prosto od krowy, NiM 28, s.19-20, zima 1998
-    (tł. Legutko Agnieszka, Zawadowski Wacek) Na konkretach, NiM 22, s.17-19, lato 1997
-    Przecież się zgadza, (tł. van Bercken Bart, Dąbrowska Dorota), NiM 21, s. 9-10, wiosna 1997
-    Fibonacci z dwunastolatkami?  Właściwie, dlaczego by nie? (tł. van Bercken Bart i Dąbrowska Dorota), NiM 21, s.10-12, wiosna 1997
-    i Hoffmann Agata, Sztuka użytkowa, czy sztuka dla sztuki? NiM 16, s. 7-9
-    (tł. Gliszczyński Tomasz) Wszyscy używamy kalkulatorów, NiM 12, s. 5-7, zima 1995
-    i Hoffmann Agata, Parę słów o pewnej rozgrzewce z „geometrycznymi” pudełkami, NiM 10, s. 18-19, lato 1994
-    i  van den Brink, Licząc na kalkulatorze,  NiM 6, s. 12-14, lato 1993
-    (tł. Ścisłowska Grażyna M.) Wyjaśnianie i rozumienie, NiM 5, s. 31, wiosna 1993
-    Nie mam czasu muszę przerabiać zadania, (tł. Zawadowski Wacek) NiM 1, s. 24, wiosna 1992
Brożyńska Elżbieta, Moje gry i zabawy w pracowni matematycznej, NiM 37, s. 9-10, wiosna 2001
Bryńska Barbara, Relacja z przeprowadzonej lekcji „Klomby w Zoo”, NiM 43, 22-24
Brzdąk Jadwiga (tł.), Scottish Certificate od Education, NiM 24, zima 1997, Dodatek s. IV-VI
-    (tł.)  Willson William Wynne, NiM 16, s. 2-5, zima 1995
-    (tł.)  Denenberg Larry, NiM 16, s. 22, zima 1995
-    i Michałek Jan, Afera ze skośnymi, NiM 15, s. 20-21, jesień 1995
-    Matura „po australijsku”, NiM 9, s. 8-9, wiosna 1994


Brzezińska Barbara,  Mielanczuk Beata, Domino matematyczne, NiM 47, s. 16-21, jesień 2003
      -     Domino matematyczne, to nie tylko zabawa, NiM 37, s. 12-14, wiosna 2001
-    i  Mielanczuk Beata, NiM 37, s.10-12, wiosna 2001
Bukraba Małgorzata i Muszyńska Małgorzata, Uczniowie rozmawiają o matematyce, NiM 5, s. 27-28, wiosna 1993
Bugajska-Jaszczołt Beata, Realistyczne podejście do procentów, NiM 26, s. 24-25, lato 1998
Burczyk Krystyna, Pierwszy Dzień Wiosny z Matematyką, NiM 37, s. 15-16. wiosna 2001
-    O książce Agaty Wierzbic „Matematyczne Origami, Kra¬wę¬dziowce”, NiM 34, s. 29-31, lato 2000
-    W Pracowni Całodobowej, NiM 33, s. 2, wiosna 2000
-    W pracowni origami, NiM 33, s. 3. wiosna 2000
-    Magiczne Wielościany, NiM 33, s. 6, wiosna 2000
-    Plasterki, NiM 33, s. 6, wiosna 2000
-    Czy istnieje idealna puszka? (dwugłos o pracach badawczych uczniów) NiM 23, s. 22-25, jesień 1997
Burnicka Katarzyna, Trzynasta Pracownia Całodobowa,  NiM 50, s. 8, lato 2004
      -     Kognitywistyka i technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji, NiM 47, s. 9, jesień 2003
      -     Tuzin Pracowni, NiM 46, s. 3-4, lato 2003
      -     Brzytwa Ockhama, NiM 45 s. 22-23, wiosna 2003
      -    Kognitywistyka a nauczanie matematyki, NiM 44, s. 26, zima 2002
-    Teoria proceptów a metonimie, NiM 42, s. 8-12, lato 2002
-    Pracownia Całodobowa po raz... dziesiąty, NiM 37, s. 16, wiosna 2002
-    Tenari, NiM 33, s. 3-5, wiosna 2000
-    Igłą i nitką, (VI Krajowa Konferencja SNM w Kielcach), NiM 21, s. 14, wiosna 1997
-    Matematyczna rywalizacja z Kangurem, NiM 10, s. 30, lato 1994

Zobacz także:
Cz. II, cz. III, cz. IV, cz. V, cz. VI, cz. VII
Archiwum NiMa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz