czwartek, 25 stycznia 2024

Walne Zebranie Członków SNM

Szanowni Członkowie SNM!
Informujemy o miejscu i terminie Walnego Zebranie Członków SNM.

Miejsce Walnego Zebrania:
Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59, Opole

Termin Walnego Zebrania:
23 lutego 2024 r., godz. 19.30

Porządek posiedzenia został przesłany na adresy mailowe członków SNM oraz jest dostępny w biurze SNM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz